सुरक्षा / संगठित संस्था - विज्ञापनहरू


सुचनाहरु
नेपाली सेनाको सैन्य तथा फलोअर्स पदको खुला तथा समावेशीतर्फ आ.व. २०८०/०८१ को दोस्रो पटकको विज्ञापन (२०८१/०१/०७)
वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको कार्यक्षमता मूल्यांकन बढुवा र खुला तथा समावेशी विज्ञापन (२०८१।०१।०७)
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को कार्यक्षमता मूल्यांकन बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला तथा समावेशी विज्ञापन सम्बन्धी सूचना (२०८१।०१।०७)
राष्ट्रिय प्रशारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडको खुला तथा समावेशी विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैक लिमिटेडको कार्यक्षमता मूल्यांकन बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला तथा समावेशी विज्ञापन सम्बन्धी सूचना (२०८०।११।११)
कर्मचारी सञ्चय कोषको कार्यक्षमता मूल्यांकन बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला विज्ञापन सम्बन्धी सूचना (२०८०।११।११)
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यक्षमता मूल्यांकन बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला तथा समावेशी विज्ञापन सम्बन्धी सूचना (२०८०।११।११)
नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको कार्यक्षमता मूल्यांकन बढुवा र खुला तथा समावेशी विज्ञापन सम्बन्धी सूचना (२०८०।११।११)
प्रेस काउन्सिल नेपालको खुला तथा समावेशी तर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना (२०८०।११।११)
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यक्षमता मूल्यांकन बढुवा र खुलाको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना (२०८०।१०।२६)
नेपाल बीमा प्राधिकरणको खुला तथा समावेशी तर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना (२०८०।१०।२६)
खाद्य व्यबस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको कार्यक्षमता मूल्यांकन बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला तथा समावेशी विज्ञापन सम्बन्धी सूचना (२०८०।०९।२७)
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको प्रहरी निरीक्षक, सहायक प्रहरी निरीक्षक तथा विभिन्न ट्रेडका परिचर स्तरका पदहरुको खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना (२०८०/०९/२०)
नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला तथा समावेशी विज्ञापन सम्बन्धी सूचना (२०८०/९/६)
सामाजिक सूरक्षा कोषको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला तथा समावेशी विज्ञापन सम्बन्धी सूचना (२०८०/९/६)
नेपाली सेनाका प्राविधिक पदिक तथा बिल्लादारतर्फको खुला तथा समावेशी पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन (२०८०/०८/२९)
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला तथा समावेशी विज्ञापन सम्बन्धी सूचना (२०८०/८/२९)
नेपाली सेनाको प्राविधिक अधिकृत (उपसेनानी) पदको खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
सिडिएस क्लियरिङ्ग लिमिटेडको बढुवा,आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला तथा समावेशी तर्फको विज्ञापन (२०८०/८/१५)
नेपाल आयल निगमको बढुवा,आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला तथा समावेशी तर्फको विज्ञापन (२०८०/८/१५)
नेपाली सेनाको सैन्य तथा फलोअर्स पदको खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन (२०८०/०८/०८)
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको खुला तथा समावेशी, आन्तरिक प्रतियोगिता र बढुवा तर्फको विज्ञापन (२०८०/०८/०८)
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खुला तथा समावेशी, आन्तरिक प्रतियोगिता र बढुवा तर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना (२०८०/७/२४)
शहीद गंगालाल ह्रदय केन्द्रको कार्यक्षमता मूल्याङ्कन बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला तथा समावेशी विज्ञापन (२०८०/७/२४)
नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट पदको खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना (२०८०/०७/१७)
नेपाल प्रहरीको प्राविधिक समूह अन्तर्गतका विभिन्न उपसमूहका पदहरुको खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना (२०८०/०७/१७)
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदहरुको खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन (२०८०/०७/०३)
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा गरिने पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापनको सूचना
नेपाली सेनाका प्राविधिक पदिक तथा बिल्लादारतर्फको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा गरिने पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन
तारा गाउँ विकास समितिको बढुवा तथा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा गरिने पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा गरिने पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको बढुवा , आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा गरिने पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन
रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल) को बढुवा , आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा गरिने पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको बढुवा , आन्तरिक था खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा गरिने पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा आ.व. २०७९/८० मा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट हुने पदपूर्तिको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बेंकको आ.व. २०७९/८० को खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आ.ब. २०७९/८० को Basic ARFF-014 र Basic ATS-007 तालिमको लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना
नागरिक लगानी कोषको आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेना सैन्य पदको मिति २०८०।०१।०८ गते प्रकाशित खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिठान सेवा आयोग आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
निजामती कर्मचारी अस्पतालको आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, नेपालको आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड)को आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदहरुको खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
नेपाल वायुसेवा निगमको आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बीमा प्राधिकरणको आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
नेपाल धितोपत्र बोर्डको आ.व. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको आ.व. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
नेपाल धितोपत्र बोर्डको आ.व. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु.को आधारमा हुने बढुवातर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना

अपडेट


View more

सुचना

बुलेटिन