सुरक्षा / संगठित संस्था - विज्ञापनहरू

सुचनाहरु
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
निजामती कर्मचारी अस्पतालको आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, नेपालको आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड)को आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदहरुको खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
नेपाल वायुसेवा निगमको आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बीमा प्राधिकरणको आ.ब. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
नेपाल धितोपत्र बोर्डको आ.व. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको आ.व. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु., आ.प्र. र खुला तथा समावेशीतर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना
नेपाल धितोपत्र बोर्डको आ.व. २०७९/८० को विभिन्न पदहरुको का.स.मु.को आधारमा हुने बढुवातर्फको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना

अपडेट

सुचना

बुलेटिन