शारिरीक तन्दुरूस्ती परीक्षण

सुचनाहरु
सुर्खेतको वि.नं. ७०१-७१४/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा अन्तर्गत, श्रेणी विहिन, वनरक्षक र गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाको नतिजा
सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, खाेटाङको वि.नं. २०६-२१२/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, श्रेणी विहिन, गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाको नतिजा
सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, खाेटाङको वि.नं. २०१-२०५/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्ररी समूह, श्रेणी विहिन, वनरक्षक पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाको नतिजा
लोक सेवा आयोग, महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको वि.नं. ९५६-९६२/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्कश तथा वाईल्ड लाईफ समूह, श्रेणीबिहिन, गेमस्काउट र बनरक्षक पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाको नतिजा
लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. ४०७-४१३/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाको नतिजा
लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०८–११४।०७३–७४ (खुला, समावेशी), नेपाल वन सेवा, नेशनल पाक्र्स एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, श्रेणी विहिन (प्राविधिक), गेमस्काउट पदको शारिरीक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा
लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१–१०७।०७३–७४ (खुला, समावेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्रि समूह, श्रेणी विहिन (प्राविधिक), वन रक्षक पदको शारिरीक तन्दुरुस्ती पदको नतिजा
मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १५१-१५७/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा,जनरल फरेष्ट्ररी समूह, श्रेणी विहिन, बनरक्षक पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाको नतिजा
म.क्षे.नि. नयाँ बानेश्वरको वि.नं. ३०८-३१४/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाको नतिजा
म.क्षे.नि. नयाँ बानेश्वरको वि.नं. ३०१-३०७/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, वन रक्षक पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाको नतिजा
लोक सेवा आयोग, सु.प.क्षे.नि. दिपायलको वि.न. ७०१-७१३/०७३-७४ वन सेवा, श्रेणी विहीन, वन रक्षक र गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना
कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.न. ८०५-८११/०७३-७४, वन सेवाका श्रेणीविहीन पद (गेमस्काउट) को शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाकाे वि.नं. ४०१-४०६/०७३-७४, वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, वनरक्षक पद र वि.नं. , ४०७-४१३/०७३-७४, वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला.समूह, गेमस्काउट पदकाे शारीरिक तन्दुरूस्ती परीक्षणकाे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.न. ८०१-८०४/०७३-७४, वन सेवाका श्रेणीविहीन पद (वनरक्षक) को शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, धवलागिरी अञ्चल कार्यालय बाग्लुङको वि.नं. ५५१-५५५/०७३-७४, नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, वनरक्षक र वि.नं. ५५६-५६२/०७३-७४, नेपाल वन सेवा, ने.पा.वा.ला. समूह, गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना
लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवलकाे वि.नं. ६०१-६०७/०७३-७४, वन, जनरल फरेष्ट्री, वनरक्षक पदकाे शारीरिक तन्दुरूस्ती परीक्षणकाे नतिजा
जनकपुर अञ्चल कार्यालय जलेश्वरकाे वि.नं. ३५१-३५६/०७३-७४, वन, जनरल फरेष्ट्री, वनरक्षक पदकाे शारीरिक तन्दुरूस्ती परीक्षणकाे नतिजा
राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङकाे वि.नं. ७५१-७५६/०७३-७४, वन, जनरल फरेष्ट्री, वनरक्षक पदकाे शारीरिक तन्दुरूस्ती परीक्षणकाे नतिजा
लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि., पोखराको ५०१-५०६/०७३-७४, नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, श्रेणी विहिन, वन रक्षक पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना
महाकाली अञ्चल कार्यालय महेन्द्रनगरकाे वि.नं. ९५१-९५५/०७३-७४, वन, जनरल फरेष्ट्री, वनरक्षक र वि.नं. ९५६-९६२, वन, ने.पा.वा.ला., गेमस्काउट पदकाे शारीरिक तन्दुरूस्ती परीक्षणकाे नतिजा

अपडेट


View more

सुचना

view more

बुलेटिन