वार्षिक प्रतिवेदन

सुचनाहरु
लोक सेवा आयोगको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन (२०७७ साउन देखि २०७८ असार मसान्त)
लोक सेवा आयोगको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन (२०७६ साउन देखि २०७७ असार मसान्त)
लोक सेवा आयोगको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन (२०७५ साउन देखि २०७६ असार मसान्त)
लोक सेवा आयोगको ५९‌औं वार्षिक प्रतिवेदन (२०७४ साउन देखि २०७५ असार मसान्त)
लोक सेवा आयोगको अन्ठाउन्नाैं वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०७३-७४)
लोक सेवा आयोगको सन्ताउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७२-७३
लोक सेवा आयोगको छपन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७१-७२
लोक सेवा आयोगको पचपन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७०-७१

अपडेट

सुचना

बुलेटिन