सुरक्षा / संगठित संस्था - परीक्षा कार्यक्रम

मिति सुचनाहरु
2078/09/30 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार तह ३, ४ र ५ का विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/09/30 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/09/30 2017-06-30 10:49:42
संगठित संस्थाहरुको पदपूर्ति सम्बन्धमा ।
2078/09/26 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रा.प्र.नि.(मेडिकल ल्याल टेक्नोलोजिष्ट) र प्रा.प्र.नि.(डेन्टल अधिकृत) पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/09/22 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी जवान (प्राविधिक) तर्फका विभिन्न पदहरूको खुला तथा समावेशी तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/09/16 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न ट्रेडका प्राविधि पदिक तथा विल्लादार पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/09/09 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्राविधिक तर्फका विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078-09-04 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने श्री सशस्त्र प्रहरी वल नेपालको वि.नं. ३/०७८-७९, सशस्त्र प्रहरी जवान पदका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७८/०९/०४ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग,दाङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.०३(०७८/०७९)(खुला,समावेशी)सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा सशस्त्र प्रहरी जवान तालिम शिक्षालय नौवस्ता बाँकेबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्‌वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७८।०९।०२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग,काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल,नेपालको वि.नं.०३(०७८/०७९)(खुला,समावेशी),सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा सशस्त्र प्रहरी बल,नेपाल,प्रधान कार्यालयबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्‌वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2078/09/02 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विज्ञापन नं. ०३(०७८/७९), सशस्त्र प्रहरी जवान पदको नं. ४ मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय कास्कीबाट विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७८।०९।०२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. ३(०७८/०७९), सशस्त्र प्रहरी जवान पदको सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय, बर्दघाट, पश्‍चिम नवलपरासीबाट प्रारम्भिक शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७८।९।०२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालय कञ्चनपुरबाट संचालन हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विज्ञापन अनुसार सशस्त्र प्रहरी जवान पदको प्रतियोगतात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2078/07/24 2017-06-30 10:49:42
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्‍न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078-09-01 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको विज्ञापन नं. ३(०७८/०७९), सशस्त्र प्रहरी जवान पदको नं‍ १ बराह बाहिनी, पकली, सुनसरीबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2078/08/29 2017-06-30 10:49:42
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/08/29 2017-06-30 10:49:42
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/08/29 2017-06-30 10:49:42
हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
29/08/2078 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालय,कञ्‍चनपुरबाट संचालन भएको श्री नं.२५ वाहिनी अड्डा,भगतपुर ब्यारेक महेन्द्रनगर ,कञ्‍चनपुरको सैन्य पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
2078/08/21 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्राविधिक तर्फका विभिन्न पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/08/20 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको खुला तथा समावेशी तर्फको पाँचौ चरणको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/08/12 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले संचालन गर्ने श्री नेपाली सेनाको पश्‍चिम कमाण्ड हे.क्‍वा. निमारे ब्यारेक, सुर्खेतबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका सैन्य पदका लागि परीक्षा केन्द्र संशोधन गरिएको सूचना ।
२०७८।०८।१२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयवाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला,समावेशी), सैन्य पदमा श्री गुरु गोरख गुल्म, खलङ्गा,दार्चुलाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७८।०८।१२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयवाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला,समावेशी), सैन्य पदमा श्री रुद्रध्वज गण, सिलगढी ब्यारेक, डोटीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७८।०८।१० 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयवाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला,समावेशी), सैन्य पदमा श्री भर्ना छनौट निर्देशनालय, जंगी अड्‌डा, काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७८।०८।१० 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयवाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला,समावेशी), सैन्य पदमा श्री नं. ६ बाहिनी अड्‌डा, बैरेनी ब्यारेक, धादिङबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७८।०८।१० 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयवाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला,समावेशी), सैन्य पदमा श्री तारादल गण, चरिकोट व्यारेक, दोलखाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७८।८।१० 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर, कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेना सैन्य पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७८/०८/०९ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको सैन्य पदको नं. ४ बाहिनी अड्डा इमामनगर ब्यारेक, नेपालगंजबाट बियरिङ्ग तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेद्वारहरुको लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयले संचालन गर्ने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2078-08-09 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/१ (खुला,समावेशी), नेपाली सेना, सैन्य पदको श्री ज्वालादल गण, कलैया व्यारेक, बारावाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2078-08-09 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/१ (खुला,समावेशी), नेपाली सेना, सैन्य पदको श्री नं. ९ वाहिनी अड्डा, बर्दिवास सैनिक सिविर, महोत्तरीवाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम
2078-08-09 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/१ (खुला,समावेशी), नेपाली सेना, सैन्य पदको श्री भीमदल गण, भलुवाही व्यारेक, राजविराजवाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७८/०८/०९ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं.०७८/७९/०१ सैन्य पदको श्री नं. २२ बाहिनी अड्डा, योगीकुटी व्यारेक, बुटवलबाट बियरिङ्ग, प्रि-मेडिकल र शारिरीक परीक्षण उत्तिर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2078/08/09 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/१ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदको श्री भगवती दल गण फुलबारी ब्यारेक पोखरामा संचालन भएको स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७८।०८।०९ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं‍. ०७८/०७९/०१, सैन्य पदको श्री नं. १८ वाहिनी अड्डा, उदयपुर व्यारेक गाईघाट भर्ना छनौट केन्द्रबाट शारीरिक परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2078/08/09 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.न. ०७८/७९/०१, सैन्य पदको श्री काली बहादुर गण, भरतपुर व्यारेक, चितवनबाट लिखित परीक्षा लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2078/08/09 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.न. ०७८/७९/०१, सैन्य पदको श्री नं. २८ बाहिनी अड्डा, सुपारेटार, हेटौंडाबाट लिखित परीक्षा लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७८/०८/०८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग इलाम कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं.०७८/७९/०१ सैन्य पदको नं.२१ बाहिनी अड्डा तोपगाछी ब्यारेक, झापाबाट बियरिङ्ग तथा प्रि-मेडिकल र शारिरीक परीक्षा उत्तिर्ण भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७८/०८/०८ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको सैन्य पदको नं. १९ बाहिनी अड्डा तुलसीपुर ब्यारेक, दाङबाट बियरिङ्ग तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेद्वारहरुको लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयले संचालन गर्ने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७८/०८/०८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले संचालन गर्ने श्री नेपाली सेना पश्‍चिम कमाण्ड हे.क्‍वा. निमारे ब्यारेक, सुर्खेतबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका नेपाली सेना सैन्य पदका लागि परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2078/08/05 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले संचालन गर्ने श्री बराहदल गुल्म, रानीबन व्यारेक हुम्ला र श्री रामबाण गुल्म, सुलिगाड व्यारेक, डोल्पाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका नेपाली सेना सैन्य पदका परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2078/08/03 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको विज्ञापन नं ०७८/७९/०१ सैन्य पदको श्री श्रीमेहर गण बागलुङमा संचालित बियरिङ्ग तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण भएका उम्मेद्वारहरुको लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयले संचालन गर्ने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2078-08-05 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. १(०७८/०७९), सैन्य पदको श्री नं.२ बाहिनी अड्डा, इटहरी, सुनसरी र श्री भैरव गण थलाहा व्यारेक, मोरङ्गबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७८/०८/०४ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2078/08/04 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक अधिकृत पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
२०७८/०८/०३ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग इलाम कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं.०७८/७९/०१ सैन्य पदको श्री भीमकाली गुल्म, तोक्मे ब्यारेक, ताप्लेजुङ्गबाट बियरिङ्ग तथा प्रि-मेडिकल र शारिरीक परीक्षा उत्तिर्ण भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2078-08-02 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. १(०७८/०७९), सैन्य पदको बरख गण, सल्लेरी व्यारेक, धनकुटाबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2078-08-02 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको विज्ञापन नं. २(०७८/०७९), सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको नं‍ १ बराह बाहिनी, पकली, सुनसरीबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७८।०८।०१ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको विज्ञापन नं. २(०७८/०७९), सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७८।०८।०१ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विज्ञापन नं. २(०७८/७९), सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७८।०७।३० 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने शसस्त्र प्रहरी बल नेपालको विज्ञापन नं.२(०७८/७९), शसस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2078/07/29 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विज्ञापन नं. २(०७८/७९) सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2078-07-26 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने श्री सशस्त्र प्रहरी वल नेपालको वि.नं. २/०७८-७९, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2078/07/17 2017-06-30 10:49:42
काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्‍न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/07/16 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने वी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर, चितवनको विभिन्‍न बिज्ञापन नं., सेवा, समूह, उपसमूह, तह, पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2078/07/15 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको बौद्धिक परीक्षा (IQ)को खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/07-15 2017-06-30 10:49:42
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
२०७८।०७।०९ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्‍चालन हुने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७७/७८/१२, (खुला/समावेशी), अधिकृत क्याडेट पदको श्री नं. २२ बाहिनी अड्डा, बुटवल, रुपन्देहीबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2078/07/11 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.न. ०७७/७८/१२ (खुला तथा सममावेशी), अधिकृत क्याडेट पदको श्री नं. 28 बाहिनी अड्डा, सुपारेटार, हेटौंडाबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2078-07-11 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको श्री नं. २ बाहिनी अड्डा इटहरी सुनसरीबाट अधिकृत क्याडेट पदमा I.Q. परीक्षा उत्तिर्ण भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७८/०७/१० 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयाेग महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर कञ्चनपुरले संचालन गर्ने नेपाली सेनाकाे विज्ञापन नं.०७७/७८/१२( खुला तथा समावेशी) अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७८।०७।०९ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं.०७७/७८/९२(खुला, समावेशी), अधिकृत क्याडेट पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७८/०७/०९ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. २०७७/७८/१२(खुला तथा समावेशी), अधिकृत क्याडेट पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2078/07/09 2017-06-30 10:49:42
नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्राविधिक सेवाका विभिन्न समूहका तह ७ र तह ५ को आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
२०७८/०७/०८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेना विज्ञापन नं.०७७/७८/१२ अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2078-7-4 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७७/७८/१२, अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2078/07/02 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं. ०३/०७७-७८(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी सरह, नेपाल विशेष सेवा, अनुसन्धान सहायक पदको पोखरा बाट प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवारहरुको दोश्रो चरणको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परी
2078/06/24 2017-06-30 10:49:42
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/6/24 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७७/७८/३२ (खुला तथा समावेशी), (गण्डकी प्रदेश) तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2078/6/24 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७७/७८/२४ (खुला तथा समावेशी), (गण्डकी प्रदेश), तह-४, सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2078/06/22 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले संचालन गर्ने राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं. ०३/०७७/७८ (खुला/समावेशी), अनुसन्धान सहायक पदको द्बितीय चरणको लिखित परीक्षाको लागि परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७८/०६/२२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. २०७७/७८/२५ र २०७७/७८/३४ का लागि सुर्खेत परीक्षा केन्द्र राखि दरखास्त स्वीकृत उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७८।०६।२२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७७/७८/३१(खुला, समावेशी),(बागमती प्रदेश) तह-३, कनिष्ठ सहायक(Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७८।०६।२२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७७/७८/२३(खुला,समावेशी),(बागमती प्रदेश), तह-४, सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७८।०६।२२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं.०३/ २०७७/७८(खुला, समावेशी), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी सरह, नेपाल विशेष सेवा, अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७८/०६/२२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले संचालन गर्ने राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं. ०३/०७७/७८ (खुला/समावेशी), अनुसन्धान सहायक पदको द्बितीय चरणको लिखित परीक्षाको लागि परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७८।०६।२२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७७/७८/२७(खुला, समावेशी) (बागमती प्रदेश), तह-४, सहायक (IT) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2078/06/22 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
२०७८।०६।२२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालय, कञ्चनपुरले संचालन गर्ने श्री राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं.०३/०७७/७८ नेपाल विशेष सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सरह अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2078-06-20 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन हुने श्री राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ०३/०७७/७८ (खुला,समावेशी), नेपाल विशेष सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सरह, अनुसन्धान सहायक पदको उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2078-06-20 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन हुने नेपाल वैंक लिमिटेडको वि.नं. ०७७/७८/३०(खुला,समावेशी), कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) -३ पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2078-06-20 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन हुने नेपाल वैंक लिमिटेडको वि.नं. ०७७/७८/२२(खुला,समावेशी),सहायक-४ पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2078-06-20 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तर्फको वि.नं.०३/ ०७७-७८ (खुला,समावेशी), अनुसन्धान सहायक, नेपाल विशेष सेवा, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2078-06-20 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाल वैंक लिमिटेडको वि.नं.२०७७/७८-२९ (खुला/समावेशी) प्रदेश नं. १, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester), ३ तहको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2078-06-20 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाल वैंक लिमिटेडको वि.नं.२०७७/७८-२१ (खुला/समावेशी) प्रदेश नं. १, सहायक, ४ तहको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2078/06/20 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अनुसन्धान अधिकृत पदको द्वितीय चरणको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/06/20 2017-06-30 10:49:42
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
२०७८।०६।२० 2017-06-30 10:49:42
नेपाल बैंक लिमिटेडको सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुको सुदुरपश्चिम प्रदेश अन्तरगत महेन्द्रनगर कार्यालयबाट संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७८।०६।१८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन न‌ं. ३३/०७७-७८, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७८।०६।१८ 2017-06-30 10:49:42
राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ०३/२०७७-७८, अनुसन्धान सहायक पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय र तृतीय पत्रको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2078/06/18 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/06/17 2017-06-30 10:49:42
नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/06/11 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सैन्य पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/06/11 2017-06-30 10:49:42
वी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/06/11 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक तथा सशस्त्र प्रहरी जवान पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/06/07 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अधिकृत क्याडेट पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
२०७८।०६।०६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक द्वितीय (कानून) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७८।०६।०५ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक द्वितीय पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2078/05/31 2017-06-30 10:49:42
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको पूर्व प्रकाशित विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/05/29 2017-06-30 10:49:42
नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अधिकृत तृतीय, प्रशासन, सहायक निर्देशक पदको द्वितीय चरणको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/05/22 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रा.अम./जम. आ.प्र.तर्फको विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
२०७८।०५।२१ 2017-06-30 10:49:42
राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान सहायक र सहायक सूचक पदको बुटवल केन्द्र राखि दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2078/05/20 2017-06-30 10:49:42
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)को पूर्व प्रकाशित विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2077/05/20 2017-06-30 10:49:42
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको पूर्व प्रकाशित विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/05/20 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगको पूर्व प्रकाशित विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/5/20 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं. ३/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), अनुसन्धान सहायक पदको लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको संसोधित सूचना
2078/5/20 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं. ४/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), सहायक सूचक पदको लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको संसोधित सूचना
2078-05-20 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ०४/०७७/७८, सहायक सूचक पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम भएको सूचना ।
2078-05-20 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ०३/०७७/७८, अनुसन्धान सहायक पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम भएको सूचना ।
२०७८/०५/१९ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले संचालन गर्ने राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं. ०४/०७७/७८ (खुला/समावेशी), सहायक सूचक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७८/०५/१९ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले संचालन गर्ने राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं. ०३/०७७/७८ (खुला/समावेशी), अनुसन्धान सहायक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७८।०५।१८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ०४/०७७/७८, सहायक सूचक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम भएको सूचना ।
2078-05-17 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन हुने श्री राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ०४/०७७/७८ (खुला,समावेशी), नेपाल विशेष सेवा, रा.प.अनं. चतुर्थ श्रेणी सरह, सहायक सूचक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2078-05-17 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन हुने श्री राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ०३/०७७/७८ (खुला,समावेशी), नेपाल विशेष सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सरह, अनुसन्धान सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७८।०५।१७ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ०३/०७७/७८, अनुसन्धान सहायक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम भएको सूचना ।
2078/05/15 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रा.अम./जम. आ.प्र.तर्फको विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/05/15 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अनुसन्धान अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078-05-15 2017-06-30 10:49:42
नेपाल बैंक लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
२०७८/०५/१३ 2017-06-30 10:49:42
लोकसेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकाे नेपाल विशेष सेवाकाे विज्ञापन नं.३/०७७-७८ अनुसन्धान सहायक र ४/०७७-७८ सहायक सूचक पदकाे लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2078/05/10 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/05/08 2017-06-30 10:49:42
वैकल्पिक उर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र. तर्फको प्राविधिक, तह ९, सहायक निर्देशक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078-05-08 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तर्फकाे नेपाल विशेष सेवाका अनुसन्धान सहायक रा.प.अनं. द्वितीय र सहायक सूचक रा.प.अनं. चतुर्थ श्रेणीका पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2078/05/06 2017-06-30 10:49:42
वैकल्पिक उर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/05/04 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/04/32 2017-06-30 10:49:42
नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
२०७८।०४।३१ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक द्वितीय पदको प्रथम चरणको पूर्वयोग्यता (Pre-Test) परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2078-04-29 2017-06-30 10:49:42
नेपाल बैंक लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
२०७८।०४।२६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह ४ र ५ का विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2078-4-25 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६/७७ प्र.५/२०१ र २०७६/७७ प्र.५/२०२ तह ५, मिटररिडिङ्ग सुपरभाइजर र लेखापाल पदका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2078-4-25 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६/७७ प्रा.५/२०३, तह ५, सुपरभाइजर पदका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2078-04-25 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६/७७ प्र.४/२०४ र २०७६/७७ प्र.४/२०५ तह ४, सिनियर मिटर रिडर र सहायक लेखापाल पदका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2078/04/23 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखि दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र तहका पदहरुको लोक सेवा सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन तोकिएको सूचना
2078/04/21 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078-4-21 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६/७७ प्रा.४/२०६, तह ४, फोरमेन पदका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2078-04-21 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६/७७ प्रा.३/२०७, तह ३, इलेक्ट्रिसियन पदका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७८/०४/२० 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विधुत प्राधिकरणको पुर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अत्तरिया क्षेत्रको सहायकस्तरका (तह ३,४ र ५) पदहरुको लिखित परीक्षाको लागि परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2078/04/19 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सुर्खेत परीक्षा केन्द्र राखि दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र तहका पदहरुको लोक सेवा सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन तोकिएको सूचना ।
2078/04/19 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग काठमाडाै‌ं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह ३ र ४ का विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७८/०४/१९ 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र तहको लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयबाट सञ्चालन हुने प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७८।०४।१९ 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७६।११।०२ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रादेशिक क्षेत्र बुटवल अन्तर्गत आवेदन पेश भएका विभिन्‍न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2078-04-19 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र तहको लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७८/०४/१८ 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र तहको लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2078-04-18 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2077-04-17 2017-06-30 10:49:42
नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सहायक, प्रशासन, सहायक द्वितीय पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2077-04-14 2017-06-30 10:49:42
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स्‌ संस्थाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2077-04-13 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन (केन्द्र) कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/04/10 2017-06-30 10:49:42
नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/04/08 2017-06-30 10:49:42
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/04/06 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सि.हे.इक्विपमेन्ट अप्रेटर, प्राविधिक, सवारी चालक, तह ५ को लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/04/01 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार तह ३, ४ र ५ का विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/04/01 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
२०७७।११।१३ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको वि.नं.०१(०७७/७८)(खुला/समावेशी) प्रहरी जवान(जनपद) पदको लागि सूदुरपश्चिम प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र,दिपायलबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षा भवन तोकिएको सूचना
2077/11/12 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार लेखा जमदार, पुजारी हुद्दा र अमल्दार कर्मचारी पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कामय गरिएको सूचना
2077/11/11 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतले संचालन गर्ने , प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सु्र्खेत (हाल नेपालगञ्ज) बाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचाना ।
2077/11/10 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको वि.नं.०१(०७७/७८)(खुला/समावेशी) प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, कास्कीबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको
2077-11-10 2017-06-30 10:49:42
हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको वि.नं.०१(०७७/७८)(खुला/समावेशी) प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौली, सिन्धुलीबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७७।११।१० 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको वि.नं.०१(०७७/७८)(खुला/समावेशी) प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, बुटवलबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2077-11-10 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको वि.नं.०१(०७७/७८)(खुला/समावेशी) प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि १ नं. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, विराटनगर रानीबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको
2077/11/09 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान पदका लागि श्री २ नं. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, जनकपुर (सम्पर्क कार्यालय राजविराज, सप्तरी) विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम
२०७७/११/०७ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको वि.नं.०१(०७७/७८)(खुला/समावेशी) प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि महानगरीय प्रहरी शिक्षालय, महाराजगञ्जबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2077/11/05 2017-06-30 10:49:42
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना
2077/11/02 2017-06-30 10:49:42
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना
2077/10/26 2017-06-30 10:49:42
वैकल्पिक उर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2077/10/26 2017-06-30 10:49:42
नेपाल नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ATC Licensing, Aerodrome Control and AFIS Course (AAA-009) र Basic Aerodrome Rescue and Fire Fighting Course, ARFF-012 को प्रशिक्षार्थी छनौटको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2077/10/26 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2077/10/26 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार छपाई सहायक, विविध, पुस्तकालय, सहायक प्रथम पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2077/10/21 2017-06-30 10:49:42
नेपाल आयल निगमको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार बरिष्ठ सहायक (लेखा), अ.प्रा., ५ तथा सहायक (कम्प्युटर) प्रा., विविध, ४ पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2077/10/19 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी जवान (जनपद) पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना
2077/10/19 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार लेखा जमदार, पुजारी हुँदा र अमल्दार कर्मचारी पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना
2077/10/19 2017-06-30 10:49:42
नेपाल नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार ATC Licensing, Aerodrome Control and AFIS Course (AAA-009) र Basic Aerodrome Rescue and Fire Fighting Course, ARFF-012 को प्रशिक्षार्थी छनौट खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित
2077/10/19 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना
2077-10-19 2017-06-30 10:49:42
काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना
2077/10/14 2017-06-30 10:49:42
नेपाल आयल निगमको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार तह विहीन, टेक्निसियन पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2077/10/04 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना
२०७७।१०।०४ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं.१(०७६/०७७)(खुला तथा समावेशी) अनुसार सहायक सूचक (रा.प.अनं. चतुर्थ श्रेणी सरह) पदको परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सूचना।
2077/10/02 2017-06-30 10:49:42
दुग्ध विकास समितिको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार तह ५, लेखापाल/बरिष्ठ सहायक खजाञ्ची पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2077/10/02 2017-06-30 10:49:42
नेपाल आयल निगमको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2077/10/02 2017-06-30 10:49:42
नेपाल धितोपत्र बोर्डको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
२०७७।१०।०१ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं.१(०७६/०७७) (खुला तथा समावेशी) सहायक सूचक (रा.प.अनं. चतुर्थ श्रेणी सरह) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७७।०९।२८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं.१(०७६/०७७)(खुला तथा समावेशी) सहायक सूचक (रा.प.अनं. चतुर्थ श्रेणी सरह) पदको उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2077-09-28 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट संचालन हुने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं. १(०७६/७७) (खुला तथा समावेशी), सहायक सूचक पदको हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखि दरखास्त स्वीकृत उम्मेदवारहरुको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2077/09/27 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट संचालन हुने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं. १/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), सहायक सूचक पदको सुर्खेत परीक्षा केन्द्र राखि दरखास्त स्वीकृत उम्मेदवारहरुको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2077-9-25 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. १/०७६-७७ (खुला, समावेशी), सहायक सूचक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७७/०९/२६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं.१(०७६/०७७)(खुला तथा समावेशी) सहायक सूचक (रा.प.अनं. चतुर्थ श्रेणी सरह) पदमा आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७७।०९।२४ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं.१(०७६/०७७)(खुला तथा समावेशी) सहायक सूचक (रा.प.अनं. चतुर्थ श्रेणी सरह) पदमा आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2077-09-22 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं.१/२०७६-७६, सहायक सूचक (रा.प.अनं. चतुर्थ श्रेणी) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2077/09/20 2017-06-30 10:49:42
नेपाल धितोपत्र बोर्डको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना
2077/09/20 2017-06-30 10:49:42
नेपाल आयल निगमको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना
2077/09/19 2017-06-30 10:49:42
शहीद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको परीक्षा भवन परिवर्तन सम्बन्धी सूचना
2077/09/14 2017-06-30 10:49:42
दुग्ध विकास संस्थानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार बाँकी रहेका विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना
२०७७।९।९ 2017-06-30 10:49:42
बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लागि नं. ५ बिन्ध्यावासिनी बाहिनी मुख्यालय रुपन्देही, चन्द्रौटा, कपिलवस्तु र सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय बर्दघाट, नवलपरासीबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना।
२०७७/०९/०९ 2017-06-30 10:49:42
लोकसेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरीबल नेपालको बि.नं.१/०७७-७८,अनुसार नं. ७ बैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय अत्तरिया, कैलालीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनोट सशस्त्र प्रहरीजवान पदका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको भवन कायम गरिएको सूचना ।
2077-08-08 2017-06-30 10:49:42
सुर्खेत कार्यालयले सञ्चालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि. नं. ०१/०७७-७८, सशस्त्र प्रहरी जवान पदको श्री नं. ६ महेश्वरी बाहीनी मुख्यालय, सुर्खेतबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2077/09/08 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट संचालन हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.१/०७७-७८, सशस्त्र प्रहरी जवान पदको नं.१ गण हे.क्वा.श्रीअन्तु ओपिधारा, इलामबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७७/०९/०८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट संचालन हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.१(०७७-७८), सशस्त्र प्रहरी जवान पदको नं. २३ गण हे.क्वा. मनकामना तनहूँ बाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७७/०९/०८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट संचालन हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.१(०७७-७८), सशस्त्र प्रहरी जवान पदको नं. ४ मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय कास्की बाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७७।०९।०८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट संचालन हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.१/२०७७-७८, सशस्त्र प्रहरी जवान पदको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ३६ गण हे.क्वा. दिपायल, डोटी बाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७७।०९।०८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट संचालन हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.१/२०७७-७८, सशस्त्र प्रहरी जवान पदको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ४४ गण हे.क्वा. खलङ्गा, दार्चुलाबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2077/09/08 2017-06-30 10:49:42
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ३०-३५/०७६-७७, जु. स्टाफ नर्स/प्रा./नर्सिङ्ग/५ पदको मिति २०७७ पुस ११ गते विहान ११:०० र ०१:०० बजे सैनिक आवासीय महाविद्यालय सल्लाघारी भक्तपुर केन्द्र मा हुने परीक्षाको सीट प्लान सम्बन्धी सूचना
२०७७/०९/०७ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने विज्ञापन नं. ०१(०७७/०७८) खुला तथा समावेशी, सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लागि नेपाल ए.पि.एफ. अस्पताल, बलम्बुमा संचालित विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७७।०९।०७ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.०१(०७७/०७८), सशस्त्र प्रहरी जवान पदको नं.५ गण हे.क्वा. त्रियुगा,उदयपुरबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७७/०९/०७ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.१/२०७७-७८, सशस्त्र प्रहरी जवान पदको नं.३३ गण हे.क्वा. त्रिपुरा,जुम्लाबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2077-09-07 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.१/२०७७-७८, सशस्त्र प्रहरी जवान पदको नं.१ बराह बाहिनी मुख्यालय, पकली, सुनसरीबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७७/०९/०७ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.न‍. ०१(०७७/०७७), नेपाल सशस्त्र प्रहरी जवान तालिम शिक्षालय, नौबस्ता बाँकेबाट सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2077/09/07 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सशस्त्र प्रहरी जवान पदका लागि श्री स.प्र.बल नेपाल नं. २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय, बर्दिबास, महोत्तरीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको
2077/09/07 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सशस्त्र प्रहरी जवान पदका लागि श्री स.प्र.बल नेपाल नं. ४० रिर्जभ गण हे.क्वा.,बाराबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको
2077-09-06 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सशस्त्र प्रहरी जवान पदका लागि श्री स.प्र.बल नेपाल नं. 3 गढिमाई बाहिनी मुख्यालय मकवानपुर(भर्ना तथा छनौट शाखा, राप्ति न.पा.-6 भण्डारा, चितवन)बाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको
2077/09.02 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सहायक सूचक पदको (खुला तथा समावेशी) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।
2077/09/02 2017-06-30 10:49:42
बीमा समितिको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र तथा प्रथम चरण उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको (आ.प्र., खुला तथा समावेशी) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना ।
2077/09/02 2017-06-30 10:49:42
नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सहायक द्वितीय (खरिदार) पदको (आ.प्र. तथा महिला) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना ।
2077/08/24 2017-06-30 10:49:42
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन पदहरुको (आ.प्र., खुला तथा समावेशी) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना ।
2077/08/24 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना ।
2077/08/24 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सशस्त्र प्रहरी जवान पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।
2077/08/24 2017-06-30 10:49:42
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोग तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार बाँकी रहेका विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना ।
2077/08/16 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरी तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी निरीक्षक पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र संशोधन गरिएको सूचना ।
2077-08-09 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरी तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी निरीक्षक पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना ।
2077-08-09 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको प्राविधिक प्रहरी जवान पदका लागि श्री बाग्मती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौली, सिन्धुलीबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७७/०८/०८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग दाङबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको वि.नं. ४/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लागि ५ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय¸ तुलसीपुर ,दाङबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2077-08-08 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयले संचालन गर्ने , नेपाल प्रहरी तर्फका प्राविधिक प्रहरी जवान पदहरुको लागि कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सु्र्खेत (हाल नेपालगञ्ज) बाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचाना ।
2077/08/08 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको प्राविधिक प्रहरी जवान पदका लागि गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र पोखराबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2077/08/07 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेना, सैन्य पद र नेपाल प्रहरी, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा कोभिड संक्रमित परीक्षार्थीहरुको लागि विशेष परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको संशोधित सूचना ।
2077/08/07 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको प्राविधिक प्रहरी जवान पदका लागि श्री २ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जनकपुर (सम्पर्क कार्यालय राजविराज, सप्तरी) विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम
2077/08/07 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका लागि श्री २ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जनकपुर (सम्पर्क कार्यालय राजविराज, सप्तरी) विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम
२०७७/०८/०७ 2017-06-30 10:49:42
बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको प्राविधिक प्रहरी जवान पदका लागि लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, बुटवलवाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2077/8/7 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको प्राविधिक प्रहरी जवान पदका लागि महानगरीय प्रहरी शिक्षालय, महाराजगञ्जबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2077/07/27 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको लागि श्री नं. २४ बाहिनी अड्डा, जुम्लाबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2077-08-07 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट संचालन हुने , प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लागि कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सु्र्खेत (हाल नेपालगञ्ज) बाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचाना ।
२०७७।०८।०७ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दिपायलबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका प्राविधिक प्रहरी जवान तर्फका विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७७।०८।०७ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट संचालन हुने , प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लागि सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दिपायलबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना ।
2077/8/5 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका लागि महानगरीय प्रहरी शिक्षालय, महाराजगञ्जबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2077-08-05 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने १ न‌ं. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, रानी विराटनगरबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका प्रहरी जवान (प्राविधिक) तर्फका विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2077-08-05 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने १ न‌ं. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, रानी विराटनगरबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नं. ०४(०७६/७७) (खुला/समावेशी), प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2077-08-04 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नं. ०४(०७६/७७) (खुला/समावेशी), प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७७।०८।०४ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२ (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री सवुजगण, सल्यान र नं. १९ बाहिनी अड्डा, तुलसीपुर दाङबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम सूचना ।
2077/08/03 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नं. ०४(०७६/७७) (खुला/समावेशी), प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2077/08/03 2017-06-30 10:49:42
लोकसेवा आयोग,इलाम कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/४२,सैन्यपदको श्री नं.२१ बाहिनी अड्डा केरखा ब्यारेक,झापाबाट संचालित बियरिंग र शारीरीक परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखितपरीक्षाको परीक्षाभवन कायम गरिएको सूचना ।
2077-07-28 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरी तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्राविधिक प्रहरी जवान पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना
2077-12-28 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरी तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना
२०७७/०७/२८ 2017-06-30 10:49:42
लोकसेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/४२,सैन्यपदको श्री नं.५ बाहिनी अड्डा तेघरी ब्यारेक,कैलाली बाट संचालित बियरिंग र शारीरीक परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखितपरीक्षाको परीक्षाभवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७७/०७/२८ 2017-06-30 10:49:42
लोकसेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/४२,सैन्यपदको श्री नं.२५बाहिनी अड्डा भगतपुर ब्यारेक,कञ्चनपुर बाट संचालित बियरिंग र शारीरीक परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखितपरीक्षाको परीक्षाभवन कायम गरिएको सूचना।
2077-07-28 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेना तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अधिकृत क्याडेट पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना ।
२०७७।०७।२८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७६-७७/४२ (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री सूदुर पश्चिम पृतना हेडक्वाटर, दिपायलबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2077-07-27 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७६-७७/४२ (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. ४ बाहिनी अड्डा, ईमामनगर, नेपालगञ्जबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2077/7/27 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य मेडिकल, सैन्य खेलाडी र सैन्य ड्राइभर पदको लागि भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जङ्गी अड्डाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2077/7/27 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, सैन्य पदको लागि श्री उपत्यका पृतना हेड क्वाटर, नारायणहिटीबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2077/7/27 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, सैन्य पदको लागि श्री विष्णुदल गण, धुलिखेलबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2077-07-27 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. 076-77/42 (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री उत्तर पश्चिम पृतना हेडक्वाटर, निमारे ब्यारेक, सुर्खेतबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2077/7/27 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, सैन्य पदको लागि श्री नं. ६ बाहिनी अड्डा, बैरेनी, धादिङबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2077/07/27 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट मिति २०७७/०८/१३ मा सञ्चालन हुने नेपाली सेना श्री नं.२३ बाहिनी अड्डा, शेराडिल ब्यारेक, बागलुङबाट सैन्य पदमा लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2077-07-27 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.न. 076/77/42 (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री नं. 9 बाहिनी अड्डा भर्ना छनौट केन्द्र , माझिटार , सिन्धुली बाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2077-07-27 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.न. 076/77/42 (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री मध्य पृतना हे.क्वा. , सुपारेटार , व्यारेक हेटौंडा बाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2077-07-27 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.न. 076/77/42 (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री नं. 7 बाहिनी अड्डा, भर्ना केन्द्र (काली बहादुर गण) , चितवन बाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७७/०७/२६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको लागि नं.३ बाहिनी अड्डा खैरेनीटार ब्यारेक तनहूँबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७७/०७/२६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको लागि श्री पश्‍चिम पृतना हेडक्वार्टर विजयपुर ब्यारेक पोखराबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूच
२०७७।०७।२६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको लागि श्री मध्य पश्‍चिम पृतना हेडक्वार्टर बुटवल बाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2077/07/25 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, सैन्य पदको लागि लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने श्री नं. २७ बाहिनी अड्डा, सिराहावाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2077/07/25 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, सैन्य पदको लागि लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने श्री मध्यपूर्वी पृतना हेड क्वाटर , धनुषावाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2077/07/25 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, सैन्य पदको लागि लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने श्री नं. २८ बाहिनी अड्डा, बारावाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2077-07-26 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना हेडक्वाटर इटहरी व्यारेक, सुनसरी र नं. २ बाहिनी अड्डा हिले व्यारेक, धनकुटाको वि.नं. ७६-७७/४२, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको स‌ंशोधित सूचना
2077/07/21 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट तथा सैन्य, सैन्य मेडिकल, सैन्य खेलाडी र सैन्य ड्राइभर पदको लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।
2077/06/26 2017-06-30 10:49:42
नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सहायक द्धितीय (खरिदार) पदको आ.प्र. तथा महिला तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरीएको सूचना
2077/06/19 2017-06-30 10:49:42
दुग्ध विकास संस्थान तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरीएको सूचना
2077/06/17 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरी तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरीएको सूचना
2077/06/16 2017-06-30 10:49:42
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोग तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार बाँकी रहेका विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरीएको सूचना ।
2077/06/16 2017-06-30 10:49:42
बीमा समिति तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र. तथा प्रथम चरण उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरीएको सूचना ।
2077/06/16 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरी तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्राविधिक प्रहरी जवान पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरीएको सूचना ।
2077/06/15 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेना तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अधिकृत क्याडेट पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरीएको सूचना ।
2077/06/15 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेना तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सैन तर्फका विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरीएको सूचना ।
2077/06/11 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेना तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रा.उ.से., प्राड उ.से., प्रा.सु., ज.म., स.प.हु. अम. आदि पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना ।
2077/02/28 2017-06-30 10:49:42
संगठित संस्थाहरुलाई पदपूर्ति विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचना
2076/12/06 2017-06-30 10:49:42
लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना
2076/12/05 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, सैन्य पदको लागि श्री उपत्यका पृतना हेड क्वाटर, नारायणहिटीबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076-12-05 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना हेडक्वाटर इटहरी व्यारेक, सुनसरी र नं. २ बाहिनी अड्डा हिले व्यारेक, धनकुटाको वि.नं. ७६-७७/४२, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076-12-05 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको बि.नं. ०७६/७७/४२, सैन्य पदको श्री नं. ५ बाहिनी अड्डा तेघरी ब्यारेक, कैलाली बाट संचालित बियरिंग र शारीरीक परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/12/05 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ७६/७७-४२ अन्तर्गत सैन्य पदको लागि श्री नं.२३ बाहिनी अड्डा शेराडिल ब्यारेक बागलुङबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076/12/05 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, सैन्य पदको लागि श्री नं. ६ बाहिनी अड्डा, बैरेनी, धादिङबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/12/05 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, सैन्य पदको लागि श्री विष्णुदल गण, धुलिखेलबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/12/05 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको सैन्य मेडिकल, सैन्य खेलाडी र सैन्य ड्राइभर पदको लागि भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जङ्गी अड्डाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/12/04 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, सैन्य पदको नं.३ बाहिनी अड्डा, खैरेनीटार व्यारेक, तनहूँबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएको भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2076/12/04 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, नेपाली सेना, सैन्य पदको पोखरा कार्यालयवाट संचालन गरिने श्री पश्‍चिम पृतना हेडक्वार्टर, विजयपुर व्यारेक, पोखराबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएको भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७६।१२।०४ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, नेपाली सेना, सैन्य पदको लागि बुटवल कार्यालयवाट संचालन गरिने श्री मध्य पश्‍चिम पृतना हेडक्वार्टर, रुपन्देहीबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएको भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2076/12/03 2017-06-30 10:49:42
नेपाल आयल निगमको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन नं. ५७/०७६/७७ पद प्रबन्धक (लेखा),अप्राविधक, ८ तहको लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना
2076-12-03 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अ.क.(अमल्दार कर्मचारी) पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना
2076-12-02 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, नेपाली सेना, सैन्य पदको लागि जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने श्री नं. २८ बाहिनी अड्डा, बारावाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएको भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076-12-02 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, नेपाली सेना, सैन्य पदको लागि जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने श्री नं. २७ बाहिनी अड्डा, सिरहावाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएको भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076-12-02 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, नेपाली सेना, सैन्य पदको लागि जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने श्री मध्यपुर्वी पृतना हेड क्वाटर, धनुषावाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएको भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076-12-03 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.न. 076/77/42 (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री नं. 9 बाहिनी अड्डा भर्ना छनौट केन्द्र , माझिटार , सिन्धुली बाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076-12-03 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.न. 076/77/42 (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री मध्य पृतना हे.क्वा. , सुपारेटार , व्यारेक हेटौंडा बाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076-12-03 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.न. 076/77/42 (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री नं. 7 बाहिनी अड्डा, भर्ना केन्द्र (काली बहादुर गण) , चितवन बाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६।१२।०३ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको विज्ञापन न‌‍ं. ०७६।०७७।४२ (खुला/समावेशी) सैन्य पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना ।
2076/11/23 2017-06-30 10:49:42
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको मिति २०७६/१०/१० मा विज्ञापित विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना
2076/11/23 2017-06-30 10:49:42
नेपाल टेलिभिजनको मिति २०७६/१०/१० मा विज्ञापित विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना
2076/11/23 2017-06-30 10:49:42
नेपाल आयल निगमको मिति २०७६/१०/१० मा विज्ञापित विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना
2076/11/19 2017-06-30 10:49:42
श्री पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको जुनियर लेखा अधिकृत, तह ७ को परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2076/11/19 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको मिति २०७६/१०/०१ मा विज्ञापित प्राविधिक प्रहरी जवान पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/11/19 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको मिति २०७६/१०/०७ मा विज्ञापित विभिन्न पदहरुको (प्रा.उ.से., प्राड उ.से., प्रा.सु., जम., स.प.हु., अम. आदी) आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/11/11 2017-06-30 10:49:42
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको मिति २०७६/७/२९ मा विज्ञापित विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/11/08 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौँ कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.न. १३/२०७६, (खुला तथा समावेशी), सहायक (सहायक द्वितीय) पदको दोश्रो चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/11/08 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विज्ञापन नम्बर ८/०७६-७७ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको खुला तथा समावेशी तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तथा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्‍धी सूचना
2076/11/08 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेना विज्ञापन नं.०७६/७७/५३ अधिकृत क्याडेट पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्‍धी सूचना
2076/11/07 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको विभिन्न सेवा/समूह, सैन्य पदको खुला तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरीएको सम्बन्धी सूचना
2076/11/07 2017-06-30 10:49:42
नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्को विभिन्न पदको आ.प्र. तथा महिला तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरीएको सम्बन्धी सूचना
2076/11/06 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहायक सूचक पदको खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरीएको सम्बन्धी सूचना
2076/11/04 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बि.नं. ०९/०७६-७७ (खुला र समावेशी), सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाका लागि छनोट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076-11-01 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बि.नं. ०९/०७६-७७ (खुला र समावेशी), सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाका लागि छनोट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076-11-01 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.न. ९/०७६-७७ (खुला/समावेशी) सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको श्री सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. 3 गढीमाई बाहिनी, मुख्यालय मकवानपुर बाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरु
2076/11/01 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौँ कार्यालयबाट संचालन गरिने श्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.न. ९(०७६/०७७), (खुला तथा समावेशी), सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/10/29 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट स‌ंचालन हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.न. 9(076/77) सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६।१०।२९ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने श्री सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल नं. ५ बिन्ध्यावासिनी बाहिनी मुख्यालय, चन्द्रौटा, कपिलवस्तुबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076-10-29 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट संचालन गरिने श्री सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल नं. १ बराह बाहीनी मुख्यालय, पकली सुनसरीबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन
2076-10-29 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने श्री सशस्त्र प्रहरी वल नेपालको वि.नं. ९/०७६-७७, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2076/10/24 2017-06-30 10:49:42
नेपाल राष्ट‍्र बैकको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सहायक निर्देशक पदको खुला र समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा कार्यक्रमको परीक्षा केन्द्र प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/10/18 2017-06-30 10:49:42
श्री वीमा समितिको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका पदहरुको आ.प्र, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको कार्यक्रम निर्धरण गरिएको सूचना
2076/10/14 2017-06-30 10:49:42
श्री पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको पूर्व प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रममा वि.न. १२/०७६-७७, सहायक प्राध्यापक, प्राज्ञिक, प्रसूती तथा स्त्री रोग, Gynae Oncology, ९ख को परीक्षा कार्यक्रम संसोधन गरिएको सूचना
2076/10/14 2017-06-30 10:49:42
श्री पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र, खुला तथा समावेशी तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076/10/14 2017-06-30 10:49:42
श्री दुग्ध विकास संस्थानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापनका पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना
2076/10/14 2017-06-30 10:49:42
श्री दुग्ध विकास संस्थानको पूर्व प्रकाशित लिखित परीक्षा कार्यक्रम खुला तथा महिला तर्फ इञ्जिनियरिङ अफिसर/मेन्टिनेन्स इन्जिनियर तह ७ (वि.न 24/2076-77) तथा आ.प्र तर्फको नायव लेखापाल( 46/2076-77 ) तह ४ काे लिखित परीक्षा कार्यक्रम संसोधन गरिएको सूचना
2076/10/06 2017-06-30 10:49:42
पाटन स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानको मिति २०७६/७/२९ मा विज्ञापित विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फका प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/10/05 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौँ कार्यालयबाट सञ्चलान हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. १३/२०७६, सहायक (सहायक द्वितीय) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/09/29 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मिति २०७६/८/१८ मा विज्ञापित सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/09/24 2017-06-30 10:49:42
दुग्ध विकास संस्थानको मिति २०७६/७/२९ मा विज्ञापित विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/09/15 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको मिति २०७६/७/२२ मा विज्ञापित विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०९।१८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलले स‌ंचालन गर्ने कृषि विकास बै‌क लिमिटेडको वि.नं. १३/०७५-७६ भैरहवा केन्द्र तह-४ लेखपाल पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको सूचना
2076-9-18 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले स‌ंचालन गर्ने कृषि विकास बै‌कको वि.नं. १२/०७५-७६ विराटनगर केन्द्र तह-४ लेखपाल पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको सूचना
2076/9/15 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालन हुने कृषि विकास बै‌ंक लिमिटेडको वि.न. 14/2075-76, तह-४ लेखपाल पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/09/11 2017-06-30 10:49:42
नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७६।०७।०८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र. तथा सहायक निर्देशक, प्रशासन, अधिकृत तृतीय पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना
2076/09/11 2017-06-30 10:49:42
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको मिति २०७६।०३।३१ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना
2076-09-08 2017-06-30 10:49:42
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको मिति २०७६।०७।२९ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना
2076-09-02 2017-06-30 10:49:42
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत नेपाल नागरिक उड्डयन प्रतिष्ठानको प्रशिक्षार्थी छनौटको लागि पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना
2076-08-29 2017-06-30 10:49:42
नागरिक लगानी कोषको मिति २०७६/०७/२२ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/08/19 2017-06-30 10:49:42
नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७६/०७/०८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न तहका पदहरुको आ‍.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
२०७६/०८/१८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालन हुने प्रहरी जवान पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना संशोधन
२०७६।०८।१६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्नहरीको वि.नं.०१(०७६।७७) )खुला/समावेशी, प्नहरी जवान(जनपद) पद, विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तिर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६।०८।१६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७६।०७७।३०, प्रदेश नं. ३ ‌(खुला/समावेशी), तह-३, कनिष्ठ सहायक(गोल्ड टेष्टर) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६।०८।१६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७६।०७७।२३, प्रदेश नं. ३ ‌(खुला/समावेशी), तह-४, सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/08/15 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल बै‌ंक लिमिटेडको वि.न. 2076/77/33 (खला/समावेशी) पद कनिष्ट सहायक (गोल्ड टेस्टर) ३ तहको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/8/15 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल बै‌ंक लिमिटेडको वि.न. 2076/77/26 (खला/समावेशी) पद सहायक ४ तहको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६।०८।१६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७६।०७७।३२ (खुला/समावेशी), कनिष्ठ सहायक (गोल्ड टेस्टर), तेस्रो तहको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
२०७६।०८।१६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०१।२०७६।०७७ (खुला/समावेशी), प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०८।१६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७६।०७७।२५ (खुला/समावेशी), सहायक, चौथो तहको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
2076-08-16 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको वि.न. ०१/७६/७७ (खुला/समावेशी) नेपाल प्रहरी जवान (जनपद) पदको ३ नं. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौली, सिन्धुली बाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/08/15 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने वि.नं. २०७६।०७७।३१ (खुला/समावेशी), नेपाल बैंक लिमिटेडको कनिष्ठ सहायक (गोल्ड टेस्टर), तेस्रो तहको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/08/15 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको वि.न. 01/76/77 ‌(खुला/समावेशी) नेपाल प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
2076/08/15 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने वि.नं. २०७६।०७७।२४ (खुला/समावेशी), नेपाल बैंक लिमिटेडको सहायक चौथो पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/08/15 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने वि.नं. ०१।०७६।०७७ (खुला/समावेशी), नेपाल प्रहरी, प्रहरी जवान(जनपद) पदको पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/08/15 2017-06-30 10:49:42
गुठी संस्थानको मिति २०७६/०७/०८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/08/15 2017-06-30 10:49:42
गुठी संस्थानको मिति २०७६/०७/०८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना
२०७६/०८/१३ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल बैकं लिमिटेडको विज्ञापन नं.२०७६/७७/२७ र २०७६/७७/३४(सुदुरपश्चिम प्रदेश)खुला तथा समावेशी सहायक, ४ र कनिष्ठ सहायक(गोल्ड टेष्टर) , ३ पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/08/12 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६।०७७।१३ (खुला/समावेशी) अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/08/12 2017-06-30 10:49:42
गुठी संस्थानको मिति २०७६/०७/०८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
2076-08-10 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाल प्रहरी, प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076-08-10 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाल वैंक लिमिटेडको तह-३, कनिष्ठ सहायक(गोल्ड टेस्टर) पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076-08-10 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाल वैंक लिमिटेडको तह-४, सहायक पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७६।८।११ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/१३ अधिकृत क्याडेट पदको श्री सु.प.पृतना हे.क्वा. राजपुर, दिपायल केन्द्र बाट आइ. क्यु. उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सुचना ।
२०७६।०८।१० 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. २०७६/७७/१३ अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/8/10 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाकाे वि.नं. ०७६/७७/१३, अधिकृत क्याडेट पदकाे जंगी अड्डा,काठमाडाैँबाट छनाेैट भएका उम्मेदवारहरूकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना ।
2076/08/08 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. २०७६/७७/१३ अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076-08-10 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने अधिकृत क्याडेट पदको श्री मध्य पृतना हे.क्वा. , सुपारेटार , व्यारेक हेटौंडा बाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076-08-08 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले स‌ंचालन गर्ने नेपाल वैंक लि. कोे वि‍.न‌ं. २१।०७६-७७, सहायक ४ र २८।२०७६।७७ कनिष्ठ सहायक पदको प्रदेश नं‍. १ अन्तरगतको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन
2076-08-08 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले स‌ंचालन गर्ने नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०१/२०७६।७७ प्रहरी जवान पदको १ नं. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, रानी विराटगरबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वराहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन
2076-8-8 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने अधिकृत क्याडेट पदको पूर्वी पृतना हेड क्वाटर इटहरी व्यारेक सुनसरीबाट लिखित परीक्षामा छनाैट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076-08-09 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाली सेना, अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरेको सूचना
2076/08/09 2017-06-30 10:49:42
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान मिति २०७६/०७/०८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना
2076/08/04 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको मिति २०७६/०६/१० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना
2076/07/28 2017-06-30 10:49:42
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको मिति २०७६/०५/२७ गते प्रकाशित विज्ञापनका विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना
२०७६।०७।२८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५/७६/प्र.५/६०२, सहायकस्तर तह -५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको शंसोधित सूचना
२०७६।०७।२८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५/७६/प्र.५/६०१, सहायकस्तर तह -५, मिटर रिडिङ सुपरभाइजर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको शंसोधित सूचना
२०७६।०७।२८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५/७६/प्र.४/६०६, सहायकस्तर तह -४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको शंसोधित सूचना
२०७६।०७।२८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५/७६/प्र.४/६०५, सहायकस्तर तह -४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको शंसोधित सूचना
2076/07/24 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मिति २०७६/०५/२५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्राविधिकतर्फ विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/07/24 2017-06-30 10:49:42
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको मिति २०७६/०५/२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
२०७६।०७।२२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५/७६/प्र.५/६०२, सहायकस्तर तह -५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०७।२२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५/७६/प्र.५/६०१, सहायकस्तर तह -५, मिटर रिडिङ सुपरभाइजर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०७।२२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५/७६/प्र.४/६०६, सहायकस्तर तह -४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०७।२२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५/७६/प्र.४/६०५, सहायकस्तर तह -४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/07/22 2017-06-30 10:49:42
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको मिति २०७६/०६/१० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/07/22 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको मिति २०७६/०६/१० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/07/22 2017-06-30 10:49:42
नेपाल बैंक लिमिटेडको मिति २०७६/०५/३० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
२०७६।०७।२१ 2017-06-30 10:49:42
लोकसेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-4 र 5 का अप्राविधिक पदहरुमा संयुक्त परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूलाई विशेष सूचना
2076-07-20 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं.०७५/७६/प्र४/२०४ र २०५, तह-४, सिनियर मिटर रिडर र सहायक लेखापाल दुवै पदमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076-07-20 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं.०७५/७६/प्र५/२०१ र २०२, तह-५, मिटर रिडिङ्ग सुपरभाईजर र लेखापाल दुवै पदमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०७।१९ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५/७६/प्रा.५/६०४, सहायकस्तर तह -५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०७।१९ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५/७६/प्रा.५/६०३, सहायकस्तर तह -५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०७।१९ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५/७६/प्रा.४/६०७, सहायकस्तर तह -४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०७।१९ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५/७६/प्रा.३/६०८, सहायकस्तर तह -3, इलेक्‍ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०७।१९ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विधुत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-३,४ र ५ का पदहरुमा परीक्षा दिने उम्मेदवाहरुको परीक्षा भवन कायम गरिकएको सूचना ।
२०७६/०७/१९ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विधुत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-४ र ५ का अत्तरिया क्षेत्रको अप्राविधिक पदहरुमा संयुक्त परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुलाई बिशेष सूचना।
2076-07-19 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७६/०३/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न अप्राविधिक पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६।०७।१८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-४ र ५ का अप्राविधिक पदहरुमा संयुक्त परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुलाई विशेष सूचना ।
२०७६।०७।१७ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-५ का मिटर रिडिङ सुपरभाइजर र लेखापाल पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७६।०७।१७ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-४ का सिनियर मिटर रिडर र सहायक लेखापाल पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७६।०७।१७ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-५ का इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल र सिभिल समूहका सुपरभाइजर पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७६।०७।१७ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-४ का इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल र सिभिल समूहका फोरमेन पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७६।०७।१७ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-३ का इलेक्ट्रिसियन, जुनियर मिस्त्री र जुनियर टेक्निसियन पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076.07.17 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले स‌ंचालन गर्ने नेपाल विधुत प्राविधकरण विराटनगर क्षेत्र अन्तगत विभिन्न पदहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६/०७/१६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विधुत प्राधिकरणको मिति२०७६/०३/१३गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अत्तरिया क्षेत्रको सहायकस्तरका पदहरुको लिखित परीक्षाका लागि परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/07/17 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७६/०३/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका केही पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सूचना
२०७६।०७।८ 2017-06-30 10:49:42
लोकसेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति 2076/03/13 गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076-07-07 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७६/०३/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न प्राविधिक पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076-07-06 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं.०७५/७६/ प्र.५/२०२, तह ५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076-07-06 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं.०७५/७६/ प्र.५/२०१, तह ५, मिटर रिडिङ्ग सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076-07-06 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं.०७५/७६/ प्र.४/२०५, तह ४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076-07-06 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं.०७५/७६/ प्र.४/२०४, तह ४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076-07-06 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं.०७५/७६/ प्रा.५/२०३, तह ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076-07-06 2017-06-30 10:49:42
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं.०७५/७६/ प्रा.३/२०६, तह ३, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076/07/04 2017-06-30 10:49:42
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मिति २०७६/०४/१७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/07/04 2017-06-30 10:49:42
कर्मचारी सञ्चय कोषको मिति २०७५/१२/१५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/07/04 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७६/०३/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/07/01 2017-06-30 10:49:42
नेपाल बैंक लिमिटेडको मिति २०७६/०५/३० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/06/28 2017-06-30 10:49:42
कर्मचारी सञ्चय कोषको मिति २०७५/१२/१५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/06/28 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको मिति २०७६/०५/०४ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अधिकृत क्याडेट पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/06/28 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको मिति २०७६/०५/०६ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी जवान (जनपद) पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/06/28 2017-06-30 10:49:42
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मिति २०७६/०५/२९ गते प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रममा केही पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना
2076-06-016 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने कृषि विकास वै‌ंककाे वि‍.नं. १२।७५।७६ विराटनगर केन्द्र अन्तरगतको लेखपाल पदको लिखित परीक्षा स्थगित भएको सूचना
2076-06-15 2017-06-30 10:49:42
कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना
2076-06-09 2017-06-30 10:49:42
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको मिति २०७६/०५/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न तहका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
2076/06/07 2017-06-30 10:49:42
काठमाडौं कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री नेपाली सेना, श्री वीरदल गण, सूर्यविनायक भक्तपुर केन्द्रबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सूचना ।
२०७६/०६/०७ 2017-06-30 10:49:42
लोकसेवा आयोग ,महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/०१, सैन्यपदको श्री नं.५बाहिनी अड्डा तेघरी ब्यारेक, कैलाली बाट संचालित बियरिंग र शारीरीक परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखितपरीक्षाको परीक्षाभवन कायम गरिएको सूचना।
2076/06/06 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने पश्चिम पृतना हेडक्वाटर विजयपुर ब्यारेक पोखराको वि.नं. ०७६/०७७/०१, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076/06/06 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने श्री नं. ३ बाहिनी अड्डा, खैरेनीटार व्यारेक, तनहुँको वि.नं. ०७६/०७७/०१, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076/06/06 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने श्री कृष्णदल गण, चापाघाट व्यारेक¸ दमौली¸तनहुँको वि.नं. ०७६/०७७/०१, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076/06/06 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा सञ्चालन हुने नेपाली सेना श्री नं. २३ बाहिनी अड्डा, शेराडिल ब्यारेक, बागलुङबाट सैन्य पदमा लिखित परीक्षााको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७६/०६/०६ 2017-06-30 10:49:42
लोकसेवा आयोग ,महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/०१, सैन्यपदको श्री नं.२५बाहिनी अड्डा भगतपुर ब्यारेक, कञ्चनपुर बाट संचालित बियरिंग र शारीरीक परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखितपरीक्षाको परीक्षाभवन कायम गरिएको सूचना।
2076/06/06 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदको लागि श्री नं. २७ बाहिनी अड्डा सिरहा तथा श्री नं. २७ बाहिनी अड्डा भर्ना केन्द्र राजबिराज सप्तरीबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076/06/06 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदको लागि श्री मध्य पूर्वी पृतना हे.क्वा. धनुषा तथा श्री नं. २८ बाहिनी अड्डा बाराबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076/06/06 2017-06-30 10:49:42
काठमाडौं कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/१० मा सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं.०७६/७७/०२,०३,०४ सैन्य मेडिकल/सिग्नल/ड्राइभर पदको भ.छ.नि.,का.र.वि.जंगी अड्‌डा, काठमाडौंबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076-06-06 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री नं. ७ बाहिनी अड्डा भर्ना केन्द्र (काली बहादुर गण) , चितवनबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको
2076-06-06 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री मध्य पृतना हे.क्वा. , सुपारेटार , व्यारेक हेटौंडाबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076-06-06 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री नं. 9 बाहिनी अड्डा भर्ना छनौट केन्द्र , माझिटार , सिन्धुलीबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको
2076/06/06 2017-06-30 10:49:42
काठमाडौं कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री नं. ६ बाहिनी अड्‌डा, बैरेनी, धादिङबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/06/06 2017-06-30 10:49:42
काठमाडौं कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री नं. २६ बाहिनी अड्‌डा, भर्ना केन्द्र, चौतारा सिन्धुपाल्चोकबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/06/06 2017-06-30 10:49:42
काठमाडौं कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री जबरजंग गण, देवीघाट नुवाकोटबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६/०६/०५ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री सबुज गण, सल्यान, खड्गदल गण, रोल्पा र रिपुमर्दन गण, दाङबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम सूचना ।
२०७६/०६/०६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७-०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री २१ नं बाहिनी अड्डा, झापा र श्री भीमकाली गुल्म ताप्लेजुङ्गबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम सूचना ।
2076/06/05 2017-06-30 10:49:42
काठमाडौं कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री नं. १७ बाहिनी अड्‌डा, भर्ना केन्द्र, बाहिटी, सीतापाइला, काठमाडौंबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/06/05 2017-06-30 10:49:42
काठमाडौं कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री नेपाली सेना, श्री वीरदल गण, सूर्यविनायक भक्तपुर केन्द्रबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076/06/05 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको लागि श्री रामबाण गुल्म, म्यालपोखरी, अर्घाखाँचीबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/06/05 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको लागि श्री नं. २२ बाहिनी अड्डा, भर्ना केन्द्र गुल्मीबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/06/05 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको लागि श्री मध्य पश्चिम पृतना हे.क्वा., योगीकुटी, बुटवल, रूपन्देहीबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको स
२०७६।०६।०५ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा संचालन हुने नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री अरिदमन गण, ओखलढुंगा केन्द्रबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६।०६।०५ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा संचालन हुने नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री नं. १८ बाहिनी अड्डा, उदयपुर केन्द्रबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2076-06-05 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री पूर्वी पृतना हे‍डक्वाटर, इटहरी, सुनसरी, श्री नं. २ बाहिनी अड्डा, धनकुटा र श्री बराहदल गुल्म, स‌ंखुवासभा केन्द्रबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्ष
२०७६।०६।०५ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा संचालन हुने नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री दुर्गादल गुल्म, दार्चुला केन्द्र बाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६।०६।०५ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा संचालन हुने नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री संग्राम शार्दुल गुल्म, बझाङ केन्द्र बाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
२०७६।०६।०४ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा संचालन हुने नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री सु.प.पृतना हे.क्वा. दिपायल भर्ना केन्द्र बाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076-05-30 2017-06-30 10:49:42
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभिन्न तहका पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2076-05-026 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह ३, ४ र ५ को खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना
2076-05-26 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आ.प्र.,खुला तथा समावेशी तर्फ (तह ३, ४ र ५ बाहेक) को लिखित परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना
2076/05/10 2017-06-30 10:49:42
शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको मिति २०७६/०१/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम विभिन्न तहका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
2076-05-02 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको मिति २०७६/०५/०१ गते प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम सैन्य पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2076-05-02 2017-06-30 10:49:42
कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको मिति २०७६/०३/३१ गते प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम विभिन्न तहका पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/04/15 2017-06-30 10:49:42
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको मिति २०७६/०३/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम विभिन्न तहका पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/04/15 2017-06-30 10:49:42
सामाजिक सुरक्षा कोषको मिति २०७६/०२/१७ गते प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम विभिन्न तहका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६/०४/२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं.२/०७५-७६ अनुसन्धान सहायक पदको दितीयचरणको लिखीत परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्वन्धी सूचना ।
2076/04/01 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं. २/०७५/७६ अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/31 2017-06-30 10:49:42
शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको मिति २०७६/०१/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम विभिन्न तहका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2076-03-30 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नम्बर 2/075/76 (खुला तथा समावेशी), रा.प.अन.द्वितीय श्रेणी अनुसन्धान सहायक पद द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2076/03/29 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी) नेपाल विशेष सेवा, रा.प.अन. द्वितीय श्रेणी, अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको संशोधित सूचना ।
2076-3-27 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७५-७६ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय सरह, अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०३।२६ 2017-06-30 10:49:42
पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७५-७६ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय सरह, अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03/25 2017-06-30 10:49:42
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७५-७६ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय सरह, अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन
2076/03/24 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७५-७६, अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना
2076.03.23 2017-06-30 10:49:42
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पूर्वप्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार मिति २०७५/०४/०६ गते सञ्चालन हुने सब-इञ्जिनियर, प्राविधिक (विद्युत), तह ५ को प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सूचना
2076-03-20 2017-06-30 10:49:42
सामाजिक सुरक्षाा कोषको लिखित परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
2076/03/13 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. १/०७५-७६, अनुसन्धान अधिकृत पदको द्वितीय चरणको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/03//08 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. १/०७५-७६, अनुसन्धान अधिकृत पदको द्वितीय चरणको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना
2076/03/08 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको मिति २०७६/०१/३० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक, प्राड, लेखा तथा पाइलट उपसेनानी पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/03/03 2017-06-30 10:49:42
कर्मचारी सञ्चय कोषको मिति २०७६/०१/२३ गते प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार प्रशासन, तह-४, सहायक पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/03/03 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको मिति २०७६/०१/२२ गते प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार प्रशासन, तह-६, सहायक प्रबन्धक पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/03/01 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/५३, सैन्य पदमा नं २६ बाहिनी अड्डा, भर्ना केन्द्र धुलिखेलबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन
2076/03/01 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/५३, सैन्य पदमा नं ६ बाहिनी अड्डा, बैरेनी ब्यारेक धादिङबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन
2076/03/01 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको सैन्य, लेखा जम.क., स.प.हु., अ.क., सैन्य मेडिकल, सैन्य सिग्नल, सैन्य ड्राइभर र सैन्य वाद्यवादन पदमा नेपाली सेना, भ.छ.नि. र उपत्यका पृतना हेडक्वार्टर, काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन
2076/02/30 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने नेपाली सेना, नं. २२ बाहिनी अड्डा, भर्ना छनौट केन्द्र, (वीरभद्र जंग गुल्म), धागीथुम ब्यारेक, गुल्मी बाट सैन्य पदको लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076/02/30 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने नेपाली सेना, मध्य पश्चिम पृतना हे.क्वा., योगीकुटी, बुटवल रूपन्देहीबाट अ.क. र सैन्य पदको लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७६/२/३० 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/५३(खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको भर्ना केन्द्र: नेपाली सेना, नं.४ बाहिनी अड्डा इमामनगर ब्यारेक, नेपालगन्जबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम
2076-02-27 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाली सेनाकाे पूर्वी पृतना हे‍.क्वा.इटहरी र श्री नं. २ बाहिनी अड्डा हिलेकाे विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन
2076/02/29 2017-06-30 10:49:42
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं. ५०/०७५-७६ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, नगद समूह, पाँचौं तह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/02/29 2017-06-30 10:49:42
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं. ३६/०७५-७६ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, पाँचौं तह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/02/29 2017-06-30 10:49:42
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं. ७१/०७५-७६ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, नगद समूह, चौथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/02/29 2017-06-30 10:49:42
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं. ५७/०७५-७६ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समूह, पाँचौं तह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/02/29 2017-06-30 10:49:42
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं. ४३/०७५-७६ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, कानून समूह, पाँचौं तह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/02/29 2017-06-30 10:49:42
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं. ६४/०७५-७६ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६/०२/२९ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग ,महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको बि.नं.०७५/७६/५३,सैन्यपदको लिखित परीक्षाका लागि छनोट भएका उम्मेदवारहरुको लिखितपरीक्षाको परीक्षाभवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६।०२।२८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने नेपाली सेना पश्चिम पृतना हेडक्वाटर विजयपुर ब्यारेक पोखराबाट अ.क. र सैन्य पदको लिखित परीक्षााको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076/02/27 2017-06-30 10:49:42
नेपाल वायु सेवा निगमको मिति २०७५/११/१० गते प्रकाशित विज्ञापन तथा २०७५/१२/२१ गते प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार परीक्षा हुन बाँकी रहेको वि.नं. २०२/०७५-७६ (आ.प्र.) को लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/02/27 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने नेपाली सेना श्री नं. २३ बाहिनी अड्डा, शेराडिल ब्यारेक, बागलुङबाट सैन्य पदमा लिखित परीक्षााको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2076/02/27 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं. 38/075-76 (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, प्रशासन, तह-5, बरिष्ठ सहायक पदको परीक्षा केन्द्रमा उल्लेख भएको उम्मेदवारको दर्ता नं. संशोधन गरिएको सूचना ।
२०७६।०२।२७ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने नेपाली सेना श्री नं. ३ बाहिनी अड्डा, तनहुँबाट सैन्य पदमा लिखित परीक्षााको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७६।०२।२७ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न विज्ञापन र पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७६/०२/२६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय बाणिज्य बैकं लिमिटेडको सुदुरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत विज्ञापन नं.४०‚४७‚६१‚५४‚६८‚७५/२०७५-७६ (खुला र समावेशी)का सहायक स्तरका पदको लिखीत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/02/25 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/०७६/५२ अ.क. तथा वि.नं. ०७५/०७६/५३¸ सैन्य पदको लागि लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/02/24 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २ न‌ं. प्रदेश अन्तरगत सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।०२।२४ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७५/०७६/५३¸ सैन्य पदको लागि नं. १८ बाहिनी अड्डा, गाईघाटबाट सैन्य भर्ना छनौटको शारीरिक परीक्षामा उत्तीर्ण सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरुकाे लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालय दिक्तेलबाट लिइने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको
2076/02/23 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५ न‌ं. प्रदेश अन्तरगत सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६-०२-२३ 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको स्टाफ नर्स पदको संशोधित रोल नं. अनुसार परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६।२।२१ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७५/०७६/५२¸ अमल्दार कर्मचारी र ०७५/०७६/५३¸ सैन्य पदको लागि सु.प.पृतना हे.क्वा., दिपायलबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लोक सेवा आयोेग दिपायलले परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076-2-21 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बै‌ंककाे १ न‌ं. प्रदेश अन्तरगत सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/02/17 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको मिति २०७५/११/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न प्राविधिक पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/02/16 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.न‍. १५/०७५/०७६, नेपाल सशस्त्र प्रहरी जवान तालिम शिक्षालय, नौबस्ता बाँकेबाट सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/02/15 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.न‍. १५/०७५-०७६, सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधान कार्यालय, हलचोकबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/02/14 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.न‍. १५/०७५/०७६, नेपाल सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय, बर्दघाट, पश्चिम नवलपरासीबाट सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६/०२/१४ 2017-06-30 10:49:42
लोकसेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरीबल नेपालको बि.नं.१५/०७५-७६,अनुसार नं.७ बैधनाथ बाहिनी मुख्यालय,अत्तरिया कैलालीबाट लिइएको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण सशस्त्र प्रहरीजवान पदका उम्मेदवारहरुको लिखितपरीक्षाको सूचना
2076-2-14 2017-06-30 10:49:42
धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नं. १ बराह बाहिनी मुख्यालय सुनसरी अन्तरगत वि‍.न‌ं. १५।०७५-७६, सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन
२०७६/०२/१३ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विज्ञापन नम्बर १५/०७५/०७६ सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/02/13 2017-06-30 10:49:42
कर्मचारी सञ्चय कोषको मिति २०७५/१२/१५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको, संशोधन गरिएको तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६/०२/०९ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी) नेपाल विशेष सेवा, रा.प.अन. द्वितीय श्रेणी, अनुसन्धान सहायक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/02/09 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी) नेपाल विशेष सेवा, रा.प.अन. द्वितीय श्रेणी, अनुसन्धान सहायक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2076/02/09 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी) नेपाल विशेष सेवा, रा.प.अन. द्वितीय श्रेणी अनुसन्धान सहायक पदको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना
2076/02/09 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विज्ञापन नम्बर १५/०७५/०७६ सशस्त्र प्रहरी जवान पदको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना
2076/02/07 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७५-७६ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय सरह, अनुसन्धान सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७६/०२/०८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं.२/०७५-७६ अनुसन्धान सहायक पदमा राष्ट्रिय अनुसन्धान सु.प.प्रदेश कार्यालय कैलालीबाट दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथमचरणको लिखीत परीक्षा सम्वन्धी सूचना ।
2076-02-08 2017-06-30 10:49:42
धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान, १ नं. प्रदेश कार्यालय, धरान, सुनसरीमा अनुसन्धान सहायक पदको दरखास्त फारम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको पहिलो चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन
2076/01/03 2017-06-30 10:49:42
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको मिति २०७५/१२/२२ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न तहका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/01/03 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मिति २०७५/१२/२२ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्राविधिकतर्फ विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/02/02 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मिति २०७६/०१/१२ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अनुसन्धान अधिकृत पदको प्रथम चरणको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/02/01 2017-06-30 10:49:42
नेपाल वायु सेवा निगमको मिति २०७५/११/१० गते प्रकाशित विज्ञापनकाे पूर्व प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवनमध्ये वि.नं. १०,११/२०७५-७६ आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्र तथा परीक्षा भवन संशाेधन गरिएकाे सूचना
2076/01/26 2017-06-30 10:49:42
कर्मचारी सञ्चय कोषको मिति २०७५/१२/१५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/01/24 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको मिति २०७५/१२/२२ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/01/20 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको मिति २०७६/०१/०३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/01/20 2017-06-30 10:49:42
नेपाल वायु सेवा निगमको मिति २०७५/११/१० गते प्रकाशित विज्ञापन तथा २०७५/१२/२१ गते प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/01/20 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको मिति २०७५/११/२० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न प्राविधिक पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
2076.01.06 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको मिति २०७६/०१/०६ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/01/12 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मिति २०७५/१२/२२ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अनुसन्धान अधिकृत र अनुसन्धान सहायक पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/01/04 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको मिति २०७५/११/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न प्राविधिक पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2076/01/02 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मिति २०७५/११/२४ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सशस्त्र प्रहरी जवान पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2075/12/28 2017-06-30 10:49:42
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको मिति २०७५/१०/२५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सबै पदहरुको आन्तरिक एवं खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन स‌ंशोधन गरिएको सूचना
2075/12/24 2017-06-30 10:49:42
नेपाल वायु सेवा निगमको मिति २०७५/११/१० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आन्तरिक एवं खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/12/17 2017-06-30 10:49:42
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको मिति २०७५/११/०३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आन्तरिक एवं खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/12/05 2017-06-30 10:49:42
वी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर, चितवनको मिति २०७५/१०/२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/12/03 2017-06-30 10:49:42
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको मिति २०७५/१०/२५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आन्तरिक एवं खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/11/27 2017-06-30 10:49:42
काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. २४/२०७५ (खुला/समावेशी) प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्वितीय) पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५।११।२६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराले सञ्चालन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नं.२४/२०७५ (खुला र समावेशी) प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक दितीय) पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-11-26 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरले सञ्चालन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैकंको विज्ञापन नं.२४/२०७५ (खुला र समावेशी) अनुसार प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक दितीय) पदको दितीय चरणको लिखीत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/11/26 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलले सञ्चालन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैकंको विज्ञापन नं.२४/२०७५ (खुला र समावेशी) अनुसार प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक दितीय) पदको दितीय चरणको लिखीत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५/११/२६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैकंको विज्ञापन नं.२४/२०७५ (खुला र समावेशी) अनुसार प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक दितीय) पदको दितीय चरणको लिखीत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७५/११/२५ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, तुलसीपुर दाङले संचालन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंककाे वि.नं. २४/२०७५ सहायक, प्रशासन,(सहायक द्वितीय )पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2075-11-22 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंककाे वि.नं. २४/२०७५ सहायक, प्रशासन,सहायक द्वितीय पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-11-09 2017-06-30 10:49:42
नेपाल खाद्य संस्थानको मिति २०७५/१०/४ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आन्तरिक र खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/11/6 2017-06-30 10:49:42
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको मिति २०७५/०९/२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सञ्चालन हुने विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/10/27 2017-06-30 10:49:42
नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार वि.नं. २१/२०७५, प्रशासन, अधिकृत तृतीय, सहायक निर्देशक पदको मिति २०७५/१०/९ गते सञ्चालित प्रथम चरणको लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/10/21 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल राष्ट्र वैंकको वि.नं. २४/२०७५(खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्वितीय) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/10/20 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल राष्ट्र वैंकको वि.नं. २४/२०७५(खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्वितीय) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/10/18 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालय, नयाँ बानेश्‍वरबाट संचालन हुने नेपाल राष्ट्र वैंकको वि.नं. २४/२०७५(खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्वितीय) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५/१०/१८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, तुलसीपुर दाङले संचालन गर्ने नेपाल राष्ट्र वैंकको वि.नं. २४।२०७५, सहायक, प्रशासन सहायक द्वितीय पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2075-10-17 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाल राष्ट्र वैंकको वि.नं. २४।२०७५, सहायक, प्रशासन सहायक द्वितीय पदको परीक्षा भवन
२०७५।१०।१५ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नम्बर ०३/०७५-७६¸ प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि सु.प. प्रहरी तालिम केन्द्र, दिपायलबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2075/10/15 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको मिति २०७५/९/६ मा विज्ञापित विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-10-14 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नम्बर ०३/०७५-७६¸ प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, प्रदेश नं.२ जनकपुर, धनुषाबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2075/10/14 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नम्बर ०३/०७५-७६¸ प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, बुटवल, रूपन्देहीबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2075/10/11 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नम्बर ०३/०७५/७६ प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि ४ नं. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र पोखराबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2075/10/11 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नम्बर ०७५/७६/०३¸ प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि महानगरीय प्रहरी शिक्षालय, महाराजगञ्जबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2075/10/07 2017-06-30 10:49:42
नेपाल बैंक लिमिटेडको गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको वि.नं. २०७५/७६/२८ (खुला तथा समावेशी) तह-४, सहायक पद र वि.नं. २०७५/७६/३५ (खुला तथा समावेशी) तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2075-10-08 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं. २ को वि.नं. २०७५/७६/२६ सहायक-४ (खुला तथा समावेशी) तथा वि.नं. २०७५/७६/३३ तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2075-10-7 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने नेपाल प्रहरीको वि.नं. ३।०७५।७६ प्रहरी जवान (जनपद) पदको १ न‌ं‍. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, रानी, विराटनगरबाट लिखित परीक्षामा सहभागी हुने उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन
2075/10/7 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. २५/२०७५ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक सेवा, सूचना प्रविधि समूह, सहायक द्वितीय पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2075/10/04 2017-06-30 10:49:42
नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं. ५ को वि.नं. २०७५/७६/३६ (खुला तथा समावेशी), तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2075/10/04 2017-06-30 10:49:42
नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं. ५ को वि.नं. २०७५/७६/२९ (खुला तथा समावेशी), तह-४, सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2075/10/03 2017-06-30 10:49:42
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको मिति २०७५/७/९ मा विज्ञापित विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको (परीक्षा मिति संशोधन सहित) सूचना
2075/10/03 2017-06-30 10:49:42
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको वि.नं. ३५-४२/०७५-७६ (खुला/समावेशी), प्रशासन, तह-५, वरिष्ठ सहायक (प्रशासन/लेखा) पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना
२०७५/०९/३० 2017-06-30 10:49:42
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर कञ्चनपुर द्वारा संचालन हुने नेपाल वैङ्क लिमिटेडको सुदुरपश्चिम प्रदेशको सहायक-४ र कनिष्ठ सहायक(Gold tester)-३ (खुला र समावेशी)पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2075/09/30 2017-06-30 10:49:42
नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. १-५/०७५-७६ (खुला/समावेशी), Basic ARFF -010 प्रशिक्षार्थी पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-09-29 2017-06-30 10:49:42
प्रदेश न‌ं. १ अन्तरगत लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाल वै‌क लि.काे सहायक ४ र कनिष्ठ सहायक ३ को लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन
2075/9/29 2017-06-30 10:49:42
नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं. ३ को वि.नं. ०७५-७६/३४ (खुला तथा समावेशी), तह-३, कनिष्ठ सहायक()गोल्ड टेस्टर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/9/29 2017-06-30 10:49:42
नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं. ३ को वि.नं. ०७५-७६/२७ (खुला तथा समावेशी), तह-४, सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५।९।२६ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७५/०७६/१४¸ अमल्दार कर्मचारी र ०७५/०७६/१५¸ सैन्य पदको लागि सु.प.पृतना हे.क्वा., दिपायलबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लोक सेवा आयोेग दिपायलले परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५/०९/२७ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग दाङबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको वि.नं. २/०७५-७६, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लागि ५ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय¸ तुलसीपुर ,दाङमा दरखास्त फाराम दर्ता गराई लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
2075-09-26 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको वि.नं. २/०७५-७६, सहायक प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लागि २ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय¸ जनकपुर, धनुषामा संचालित विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना
2075-09-26 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७५/०७६/१४¸ अमल्दार कर्मचारी र ०७५/०७६/१५¸ सैन्य पदको लागि मध्य पुर्वी पृतना हे.क्वा., धनुषा र नं.२८ बाहिनी अड्डा बाराबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-09-26 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. १४/०७५-७६ (खुला/समावेशी), बाहिनी मुख्यालय महोत्तरी नं. २ बाहिनी, बर्दिवासबाट सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-09-25 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५-७६/१२-१९, सैन्य, लेखा जम.क., स.प.हु., अ.क., सैन्य मेडिकल, सैन्य सिग्नल, सैन्य ड्राइभर र सैन्य वाद्यवादन (ब्रास ब्याण्ड) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५/०९/२६ 2017-06-30 10:49:42
लाेकसेवाआयाेग ,महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाकाे बि.नं.०७५-७६-१५,सैन्यपदकाे श्री नं.५बाहिनी अड्डा तेघरी ब्यारेक, कैलाली बाट संचालित बियरिंग र शारीरीक परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुकाे लिखितपरीक्षाकाे लागि परीक्षाभवन कायम गरिएकाे सूचना।
2075-09-25 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने नेपाली सेनाकाे सैन्य तथा अमल्दार पदको पूर्वी पृतना हेडक्वाटर, इटहरी व्यारेक र नं. २ बाहिनी अड्डा, हिले व्यारेक, धनकुटाबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुकाे परीक्षा भवन
20745-09-25 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने नेपाल प्रहरीकाे वि.नं. ०२–०७५–७६ (खुला, समावेशी) प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदकाे प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, रानी, विराटनगरबाट लिखित परीक्षाामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुकाे परीक्षा भवन
2075/09/25 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको वि.नं. २/०७५-७६, सहायक प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लागि ३ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय¸ दुधौली, सिन्धुलीमा संचालित विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएकाे सूचना
2075/09/25 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७५/०७६/१४¸ अमल्दार कर्मचारी र ०७५/०७६/१५¸ सैन्य पदको लागि मध्य पश्चिम पृतना हे.क्वा., योगीकुटी, बुटवलबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५।९।२३ 2017-06-30 10:49:42
प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवस्रोत विकास विभाग भर्ना तथा छनौट महाशाखा, नक्सालको मिति २०७५/०६/१५ गते प्रकाशित वि.नं. २/०७५-७६ (खुला/समावेशी), प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालय दिपायलबाट संचालन हुने प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परी
२०७५/०९/२५ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले संरचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. १५/०७५।७६, सैन्य पदको नं. १९ बाहिनी अड्डा, तुलसीपुर ब्यारेक, दाङ र नं. ४ बाहिनी अड्डा इमामनगर ब्यारेक, नेपालगञ्जबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षाभवन कायम सूचना ।
2075/09/24 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७५/०७६/१४¸ अमल्दार कर्मचारी र ०७५/०७६/१५¸ सैन्य पदको लागि पश्चिम पृतना हेडक्वाटर विजयपुर ब्यारेक पोखराबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको
2075/09/24 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. १५/०७५।७६, सैन्य पदको नेपाली सेना नं. ९ बाहिनी अड्डा, सिन्बाधुलीट लिखित परीक्षाका लागि छनाैट भएका उम्मेद्वारहरुकाे परीक्षा भवन गरिएको सूचना
2075/09/24 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. १४-१५/०७५।७६, अमल्दार कर्मचारी तथा सैन्य पदको मध्य पृतना हेड क्वाटर, सुपारेटार व्यारेक, हेटौंडाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनाैट भएका उम्मेद्वारहरुकाे परीक्षा भवन गरिएको सूचना
2075/09/24 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको वि.नं. २/०७५-७६, सहायक प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लागि ४ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय¸ पोखरामा संचालित विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको लागि केन्द्र कायम गरिएकाे
2075/09/24 2017-06-30 10:49:42
नेपाल राष्ट्र बै‌ंकको मिति २०७५/०९/०६ गते प्रकाशित आ.प्र. तथा खुला/समावेशी तर्फका विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/09/24 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको मिति २०७५/०८/१० गते प्रकाशित वि.न‍. १२-१९/०७५-७६ (खुला/समावेशी), विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2075/9/22 2017-06-30 10:49:42
प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवस्रोत विकास विभाग भर्ना तथा छनौट महाशाखा, नक्सालको मिति २०७५/०६/१५ गते प्रकाशित वि.नं. २/०७५-७६ (खुला/समावेशी), प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५/०९/१८ 2017-06-30 10:49:42
लाेकसेवाआयाेग ,महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरीबल नेपालकाे बि.नं.१४/०७५-७६,बाहिनी मुख्यालय कैलाली नं.७बाहिनी अत्तरिया ,कैलाली बाट सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा लिखितपरीक्षाकालागि छनाेट भएका उम्मेदवारहरुकाे परीक्षाभवन सम्वन्धी सूचना।
2075/09/17 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. १४/०७५-७६ (खुला/समावेशी), बाहिनी मुख्यालय कास्की नं. ४ बाहिनी, पोखरा, कास्कीबाट सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/09/17 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बलको वि.नं. १४।०७५।७६, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय, नं. ३ बाहिनी भण्डारा चितवनबाट लिखित परीक्षाका लागि छनाैट भएका उम्मेद्वारहरुकाे परीक्षा भवन कायम गरिएको सू
2075-09-16 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बलको वि.नं. १४।०७५।७६, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय, नं. १ बाहिनी पकली सुनसरीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनाैट भएका उम्मेद्वारहरुकाे परीक्षा भवन
2075/09/16 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.न‍. १४/०७५-७६ (खुला/समावेशी), बाहिनी मुख्यालय रूपन्देही नं. ५ बाहिनी, चन्द्रौटा, कपिलवस्तुबाट सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/09/13 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मिति २०७५/०६/१९ गते प्रकाशित वि.नं. १४/०७५-७६ (खुला/समावेशी), सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/09/13 2017-06-30 10:49:42
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको मिति २०७५/०७/०९ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सञ्चालन हुने विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
2075/09/08 2017-06-30 10:49:42
नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७५/०७/२९ तथा २०७५/०८/०४ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सञ्चालन हुने विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2075/09/03 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको मिति २०७५/०६/१५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/09/02 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको मिति २०७५/०६/१५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सबै प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालन हुने विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम (संशोधन सहित) प्रकाशित गरिएको सूचना
2075/08/24 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मिति २०७५/०७/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/08/23 2017-06-30 10:49:42
बीमा समितिको मिति २०७५/०७/९ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सञ्चालन हुने विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/08/20 2017-06-30 10:49:42
नेपाल बैंक लिमिटेडको मिति २०७५/०७/१६ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सञ्चालन हुने विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/08/20 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.न‍‍. ७/०७५/०७६, सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय, बर्दघाट, नवलपरासीबाट सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५/०८/१७ 2017-06-30 10:49:42
लाेक सेवा अायाेग जलेश्वर कार्यालयबाट संचालन हुने सशस्त्र प्रहरी जवान पदका उम्मेदवारहरुकाे लिखित परीक्षाका लागि परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना
२०७५।८।१७ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको मिति २०७५/०५/२१ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार लोक सेवा आयोेग दिपयालमा सञ्चालन हुने अधिकृत क्याडेट पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५/०८/१६ 2017-06-30 10:49:42
लाेकसेवाअायाेग महेन्द्रनगर कार्यालयवाट संचालन हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालकाे वि.नं.०७/०७५-७६काे वाहिनी मुख्यालय कैलाली नं.७ वाहिनीअत्तरिया कैलालीवाट सशस्त्र प्रहरी जवान पदकाे लिखित परीक्षाका लागि छनाैट भएका उम्मेदवारहरुकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना।
2075/08/16 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.न‍‍ं. ७/०७५/०७६, बाहिनी मुख्यालय कास्की नं. ४ बाहिनी पोखराबाट सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/08/16 2017-06-30 10:49:42
काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रधान कार्यालयको विज्ञापन नं‍. ७/०७५-७६ (खुला/समावेशी), सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-8-16 2017-06-30 10:49:42
धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सशस्त्र प्रहरी बलको (न‌ं.१ बाहिनी पकली, सुनसरी अन्तरगत) विज्ञापन नं‍. ७/०७५-७६ सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५/०८/१५ 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बलको दाङ कार्यालयबाट सञ्चालन हुने विज्ञापन नं‍. ७/०७५-७६ सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/08/13 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको मिति २०७५/०५/२१ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार काठमाडौंमा सञ्चालन हुने अधिकृत क्याडेट पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/08/14 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलले संचालन गर्ने नेपाली सेना, मध्य पश्चिम पृतना हे.क्वा.,योगीकुटी, बुटवल भर्ना केन्द्रबाट वि.नं. ०७५/७६/११, अधिकृत क्याडेट पदको आई.क्यु. परीक्षामा उत्तिर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/08/12 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेना मध्य पृतना हेड क्वाटर सुपारेटार ब्यारेक हेटौंडा भर्ना केन्द्रबाट वि.नं. ०७५-०७६/११, अधिकृत क्याडेट पदको आई.क्यु. परीक्षामा उत्तिर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५/०८/१४ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेना मध्य पूर्वी पृतना हे. क्वा, धनुषा भर्ना केन्द्रबाट वि.नं. ०७५-०७६/११, अधिकृत क्याडेट पदको आई.क्यु. परीक्षामा उत्तिर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५।०८।११ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेना पश्चिम पृतना हेड क्वाटर विजयपुर ब्यारेक पोखरा भर्ना केन्द्रबाट वि.नं. ०७५-०७६/११, अधिकृत क्याडेट पदको आई.क्यु. परीक्षामा उत्तिर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/08/05 2017-06-30 10:49:42
पूर्वी पृतना हे‍.क्वाटर इटहरी भर्ना केन्द्र भर्इ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने नेपाली सेनाकाे वि‍.न‌ं. ७५।७६।११, अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन
2075/08/03 2017-06-30 10:49:42
नेपाल धितोपत्र बोर्डको मिति २०७५/०६/२६ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/08/02 2017-06-30 10:49:42
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको मिति २०७५/०६/१९ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको आ.प्र/खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/07/14 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको मिति २०७५/०६/१५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2075/07/14 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मिति २०७५/०५/२२ र २०७५/०६/१९ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2075/07/09 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको मिति २०७५/०५/२१ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अधिकृत क्याडेट पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
2075/07/09 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको मिति २०७५/०५/०८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/06/23 2017-06-30 10:49:42
नगर विकास कोषको मिति २०७५/०५/०८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/06/23 2017-06-30 10:49:42
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको मिति २०७५/०५/०८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/06/09 2017-06-30 10:49:42
नेपाल खाद्य संस्थानको विज्ञापन नं. २८/२०७४/७५, खुला र समावेशी, सहायक (प्रशासन), तह ४ को २०७५/६/१३ गते सञ्चालन हुने लिखित परीक्षाको दोस्रो पत्रको परीक्षा समय संशोधन गरिएको सूचना
2075/6/7 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मिति २०७५/०४/३० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/06/04 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको मिति २०७५/०४/२० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/6/2 2017-06-30 10:49:42
नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. १-५/०७४-७५ को प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075/6/2 2017-06-30 10:49:42
रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिको वि.नं. ४/०७४-७५ तथा ५/०७४-७५ को प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना
2075-05-15 2017-06-30 10:49:42
नेपाल टेलिकमको वि.नं. ७१।०७४-७५ टेलिकम इञ्जिनियर (कम्प्युटर) पदको परीक्षा भवन संशोधन सम्बन्धी सूचना
2075-05-13 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-05-13 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-05-09 2017-06-30 10:49:42
रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल)को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-05-06 2017-06-30 10:49:42
गोरखापत्र संस्थानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-05-03 2017-06-30 10:49:42
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७४।७५।११६ (आ.प्र.), तह ६ सहायक प्रबन्धक (आइटी) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन संशोधन सम्बन्धी सूचना
2075-04-25 2017-06-30 10:49:42
नेपाल टेलिकमको पूर्व प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम अनुसारका विभिन्न पदहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५/०४/२३ 2017-06-30 10:49:42
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. २२/०७४-७५ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक द्वितीय पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५/०४/१८ 2017-06-30 10:49:42
म.क्षे.नि. काठमाडौंबाट सञ्चालन हुने नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं ३ को वि.नं. २०७४/७५/७९-८५ (खुला/समावेशी), चौथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५/०४/१७ 2017-06-30 10:49:42
लोकसेवा आयोग ,महाकाली अञ्चल कार्यालय महेन्द्रनगर वाट सञ्चालन हुने नेपाल बैङ्क लिमिटेडकाे वि.नं.२०७४/७५/१०४-१०८(प्रदेश न‌ं.७ )खुला तथा समावेशी ,सहायक ४पदकाे लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2075-04-15 2017-06-30 10:49:42
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७४/७५/११५ (आ.प्र.) तह ६ सहायक प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना
२०७५/०४/१६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जनकपुर अ‌ंचल कार्यालय जलेश्वरद्वारा संचालन हुने नेपाल वैंक लिमिटेडको २०७४/०७५/७२-७८ (प्रदेश नं. २) (खुला/समावेशी) तह ४, सहायक पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७५।०४।१५ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराद्वारा संचालन हुने नेपाल वैंक लिमिटेडको २०७४/७५/८६-९१ (प्रदेश नं. ४) (खुला/समावेशी) तह ४, सहायक पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2075-04-14 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाद्वारा नेपाल वैंक लिमिटेडको मिति २०७५।०१।२१ गते प्रकाशित वि.नं. २०७४।७५/६५–७१ (प्रदेश नं.१) (खुला/समावेशी) तह ४, सहायक पदको परीक्षा भवन
२०७५/०४/०८ 2017-06-30 10:49:42
लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवलले संचालन गर्ने मध्य पश्चिम पृतना हे.क्वा. योगिकुटी बुटवल र रामबाण गुल्म म्यालपोखरी ब्यारेक अर्घाखाँचीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना ।
२०७५/०४/०४ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डा काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका प्रा.सु. सैनिक उपचारिका, लेखा जम.क., अ.क., सैन्य, सैन्य ड्राइभर र सैन्य वाद्यवादन पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५/०४/०४ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/५४, सैन्य पदमा नन्दाबक्स गण, रामेछाप ब्यारेक, रामेछापबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/०४/०४ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/५४, सैन्य पदमा नं ९ बाहिनी अड्डा, माझिटार ब्यारेक, सिन्धुलीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५/०४/०४ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग,राप्ती अञ्चल कार्यालय,तुलसीपुर,दाङ बाट संचालन हुने श्री भैरव प्रसाद गण,ईमाननगर ब्यारेक,नेपालगञ्ज बाँके भर्ना केन्द्रको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन तोकिएको सूचना ।
२०७५/०४/०४ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग,राप्ती अञ्चल कार्यालय,तुलसीपुर,दाङ बाट संचलन हुने श्री भैरव प्रसाद गण,ईमाननगर व्यारेक,नेपालगञ्ज ,बाँके भर्ना केन्द्रको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन तोकिएको सूचना ।
2075/4/3 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,दिपायलबाट संचालन हुने शत्रुमर्दन गुल्म बैतडी भर्ना केन्द्रको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन तोकीएको सूचना
२०७५।०४।।३ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,दिपायलबाट संचालन हुने सग्राम शार्दुल गुल्म बझाङ भर्ना केन्द्रको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन तोकीएको सूचना
२०७५।०४।०३ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,दिपायलबाट संचालन हुने सु.प.पृतना हे.क्वा. राजपुर,व्यारेक दिपायल भर्ना केन्द्रको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन तोकीएको सूचना
2075-04-03 2017-06-30 10:49:42
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. २१।२०७४ सहायक निर्देशक पदको प्रथम चरणमा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-4-3 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाले स‌ंचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४/७५-५४ सैन्य पदको पूर्वी पृतना हेडक्वाटर इटहरीमा संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र
२०७५।०४।०२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेल, खोटाङबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं.२०७४/७५/५४ सैन्यपदको अरिदमन गण, सोलुखुम्बु र नं.१८ वाहिनी अड्डा भुल्के व्यारेक, उदयपुरवाट शारीरिक परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम
२०७५/०४/०१ 2017-06-30 10:49:42
लोकसेवा आयोग ,महाकाली अञ्चल कार्यालय महेन्द्रनगर वाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं.२०७४/७५/५४ सैन्यपदको श्री नं.५वाहिनी अड्डा तेघरी व्यारेक कैलालीवाट वियरिङ्ग र शारीरीक परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७५।०३।३२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४-७५/५४ सैन्य पदको लागि पश्चिम पृतना हेडक्वाटर, विजयपुर ब्यारेक, पोखराबाट संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम
२०७५।०३।३२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४-७५/५४ सैन्य पदको लागि श्री नं. ३ बाहिनी अड्डा, खैरेनीटार व्यारेक, तनहुँबाट संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र
२०७५।०३।३२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४-७५/५४ सैन्य पदको लागि श्री रणसि‍ंहदल गण¸ गोरखामा संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2075-03-29 2017-06-30 10:49:42
नेपाल खाद्य संस्थानको २०७४।१०।१२ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2075-03-29 2017-06-30 10:49:42
नेपाल बैंक लिमिटेडको २०७५।०१।२१ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
२०७५/०३/२६ 2017-06-30 10:49:42
लाेक सेवा आयाेग, जनकपुर अंचल कार्यालय जलेश्वरबाट संचालन हुने सैन्य पदकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा केन्द्र ताेकिएकाे सूचना
2075-03-25 2017-06-30 10:49:42
नेपाल टेलिकमको २०७४।११।२५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2075/03/25 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको मिति २०७५।०२।०१ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
२०७५/०३/२२ 2017-06-30 10:49:42
लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवलबाट मिति २०७५/०४/०५ गते देखि मिति २०७५/०४/१४ गते सम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना ।
२०७५/०३/२४ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, म.क्षे.नि. काठमाडौंबाट मिति २०७५/४/५ देखि २०७५/४/१४ सम्म सञ्चालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-03-21 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७४।०८।०१ गते प्रकाशित सूचना बमोजिमका विभिन्न पदहरुको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५।०३।२१ 2017-06-30 10:49:42
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराबाट स‍ंचालन हुने नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको मिति २०७४/०८/०१को विज्ञापन अनुसार सहायकस्तरका विभिन्न पदहरुको लागि पोखरामा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७५/०३/१८ 2017-06-30 10:49:42
लोकसेवा आयोग, महाकाली अञ्चल कार्यालय महेन्द्रनगर बाट सञ्चालन हुने नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको मिति २०७४/०८/०१को विज्ञापन अनुसार अत्तरिया कैलाली क्षेत्रका सहायकस्तरका पदमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2075/03/18 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाे मिति 2074/08/01 मा प्रकाशित विभिन्न विज्ञापनहरुकाे नेपाल विद्युत प्राधिकरण लोक सेवा आयोग, अंचल कार्यालय जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त बुझाएका उम्मेदवारहरुकाे परीक्षा केन्द्र ताेकिएकाे सूचना
2075-03-17 2017-06-30 10:49:42
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको २०७४।१०।१२ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-03-12 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वि.नं. ३/०७५-७५ मानव अधिकार अधिकृत पदको दोस्रो पत्रको परीक्षा मिति र परीक्षा भवन संशोधन भएको अत्यन्त जरुरी सूचना
२०७५/०३/१० 2017-06-30 10:49:42
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. २२/०७४-७५ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक द्वितीय पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५/०३/१० 2017-06-30 10:49:42
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. २३/०७४-७५ (खुला/समावेशी), प्राविधिक सेवा, सूचना प्रविधि समूह, सहायक द्वितीय पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-03-07 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाल विधुत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-02-24 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मिति २०७५।०१।२१ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-02-24 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विभिन्न पदहरुको परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सूचना
2075-02-24 2017-06-30 10:49:42
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. २१।२०७४, सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) पदको प्रथम चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-02-22 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मिति २०७५।०१।०५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-02-22 2017-06-30 10:49:42
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. ०७४-७५, प्रा.१०/२ प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको मिति र समय संशोधन सम्बन्धी सूचना
2075-02-22 2017-06-30 10:49:42
गोरखापत्र संस्थानको वि.नं. ४७-४८।०७३-७४, जुनियर आर्टिष्ट र ५०/०७३-७४ कनिष्ठ बुक बाइण्डर पदको लिखित परीक्षाको मिति र समय संशोधन सम्बन्धी सूचना
2075-02-16 2017-06-30 10:49:42
वी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-02-09 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-02-09 2017-06-30 10:49:42
गोरखापत्र संस्थानको वि.नं.११।०७३-७४ लेखा अधिकृत र वि.नं. ३४-३६।०७३-७४ बरिष्ठ कम्प्युटर अपरेटरको लिखित परीक्षाको दोस्रो पत्रको समय संशोधन गरिएको सूचना
2075-02-05 2017-06-30 10:49:42
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वि.नं. ६८।०७४-७५ बरिष्ठ अधिकृत एरोनटिकल इञ्जि पदको लिखित परीक्षा संशोधन सम्बन्धी सूचना
2075-02-05 2017-06-30 10:49:42
२०७५।०२।०५- नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको मिति २०७४।१०।२६ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-1-28 2017-06-30 10:49:42
२०७५।०१।२८- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-01-26 2017-06-30 10:49:42
२०७५।०१।२६- गोरखापत्र संस्थानको मिति २०७३।०८।२५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-1-12 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०१।१२- नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७४।११।११ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
2075-01-12 2017-06-30 10:49:42
२०७५।०१।११- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको परीक्षा केन्द्र संशोधन सम्बन्धी जरुरी सूचना
2075-01-06 2017-06-30 10:49:42
२०७५।०१।०६- नेपाल खाद्य संस्थानको वि.नं. २८।०७३-७४ तह ५ बरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको दोस्रो पत्रको परीक्षा समय संशोधन गरिएको सूचना
2075-01-02 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको मिति २०७४।०७।३० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2075-01-02 2017-06-30 10:49:42
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको मिति २०७४।०९।२८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-12-27 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१२।२७- दुग्ध विकास संस्थान तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-12-27 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१२।२७- नेपाल टेलिभिजनको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-12-22 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१२।२२- नेपाल खाद्य संस्थानको पूर्व प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-12-22 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१२।२२- नेपाल पर्यटन बोर्डको पूर्व प्रकाशित सूचना अनुसार स्थगित भएको वि.नं. २/०७४-७५ आ.प्र., निर्देशक पदको लिखित परीक्षा मिति कायम गरिएको सूचना
2074-12-20 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१२।२०- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAN) तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2074-12-20 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१२।२०- नेपाल वायुसेवा निगमको पूर्व प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-12-20 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१२।२०- हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/१२/१० 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. को वि.नं. १६/०७४/७५, प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह ४, सहायक (नगद) पदमा काठमाडौं केन्द्रबाट दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/१२/१० 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डा काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका अमल्दार कर्मचारी र सहायक पण्डित हुद्दा पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-12-07 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१२।०७- राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन (२०७४।८।२२) अनुसारका विभिन्दन पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/१२/०६ 2017-06-30 10:49:42
लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलबाट संचालन हुने वि.नं.०७४/०७५/४१ सैन्य पदको मध्य पश्चिम पृतना, रुपन्देही वाट छनौट भएका परीक्षार्थीहरुको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरीएको सूचना ।
२०७४।१२।७ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,दिपायलबाट संचालन हुने सु.प.पृतना हे.क्वा. राजपुर,व्यारेक दिपयालको नेपाली सेना तर्फको सैन्य पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/१२/६ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डा काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका सैन्य, सैन्य ड्राइभर र सैन्य वाद्यवादन (ब्रास ब्याण्ड) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/१२/६ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/४१, सैन्य पदमा दि फेमस महिन्द्रदल गण, चितवनबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/१२/६ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/४१, सैन्य पदमा नं ९ बाहिनी अड्डा, माझिटार ब्यारेक, सिन्धुलीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४।१२।०६ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७४/०७५/४१ सैन्य पद श्री श्रीजंग गण भर्ना केन्द्र¸उदिपुर¸लमजुङबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७४/१२/०६ 2017-06-30 10:49:42
लाेकसेवा अायाेग, महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाकाे बिज्ञापन नं‍.२०७४/७५/४१ अनुसारकाे श्री नं.२५ वाहिनी अड्डा कञ्चनपुरबाट लिखित परीक्षाका लागि छनाैट भएका उम्मेदवारहरुकाे लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना
2074/12/6 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग धवलागिरी अञ्चल कार्यालय, बागलुङबाट संचालन हुने नेपाली सेना, सैन्य पदको विज्ञापन नं. ७४/७५/४१ अन्तर्गत श्री नं. २३ वाहिना अड्डा शेराडिल व्यारेक बागलुङबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2074/12/06 2017-06-30 10:49:42
जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरबाट संचालन हुने नेपाली सेना तर्फ सैन्य पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना !!
२०७४/१२/६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,दिपायलबाट संचालन हुने दुर्गाबक्स गण मंगलसेन,अछामको नेपाली सेना तर्फको सैन्य पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074/12/06 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग,नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाबाट संचालन हुने श्री इन्द्र बक्स गण, भर्ना छनौट केन्द्र रौतहटको नेपाली सेना तर्फको सैन्य पदको लागि लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2074/12/06 2017-06-30 10:49:42
• लोक सेवा आयोग,नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाबाट संचालन हुने श्री मध्य पृतना हे.क्वा. भर्ना छनौट केन्द्र सुपारेटार व्यारेक हेटौंडाको नेपाली सेना तर्फको सैन्य पदको लागि लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2074-12-06 2017-06-30 10:49:42
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाले स‌ंचालन गर्ने नेपाली सेना पृर्वी पृतना हे‍डक्वाटर इटहरी र रणबम गण, भोजपुरकाे सैन्य पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074/12/06 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७४/०७५/४१ सैन्य पदमा पश्चिम पृतना हेडक्वाटर, विजयपुर ब्यारेक, पोखराबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७४/१२/०५ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग,राप्ती अञ्चल कार्यालय,तुलसीपुर,दाङ बाट संचालन हुने श्री गोरख वक्स गण,खलंगा ब्यारेक,प्यूठानको नेपाली सेना तर्फको सैन्य पदको लागि लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2074-12-03 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१२।०४- नेपाल वायुसेवा निगमको २०७४।०६।२९ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2074-12-04 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१२।०५- काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (KUKL) को पूर्व प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-11-22 2017-06-30 10:49:42
२०७४।११।२२- नेपाल पर्यटन बोर्डको वि.नं. २।०७४-७५ आ.प्र., निर्देशक पदको लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना
2074/11/20 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. २/०७४/७५, सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा काठमाडौं केन्द्रबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-11-20 2017-06-30 10:49:42
२०७४।११।२०- कर्मचारी सञ्चय कोषको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार तह ५ प्रमुख सहायक प्रशासन पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/११/१६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलबाट संचालन हुने वि.नं. २/०७४/७५ सशस्त्र प्रहरी जवान पदको नेपाल युक्ति तालिम महाविद्यालय बर्दघाट, नवलपरासी वाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरीएको सूचना ।
2074/11/20 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बिज्ञापन नं.२/०७४/७५ (खुला तथा समावेशी) अनुसार सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लागि मध्य क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरीबल नेपाल,मुख्यालय रुद्र बाहिनी पथलैया, बारामा दरखास्त फाराम बुझाइ विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तिर्ण भई हेटौडा परीक्षा के
2074-11-16 2017-06-30 10:49:42
२०७४।११।१६- नेपाल खाद्य संस्थानको मिति २०७४।०२।२८ गते प्रकाशित सूचना अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम कायम गरिएको सूचना
२०७४।११।१५ 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तालिम महाविद्यालय¸ लामपाटन पोखराबाट प्रहरी जवान पदको लागि शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा र विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७४/११/१५ 2017-06-30 10:49:42
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बिज्ञापन नं.२/०७४/७५ (खुला तथा समावेशी) अनुसार सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लागि सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरीबल नेपाल,मुख्यालय बैद्यनाथ वाहिनी अत्तरिया, कैलालीमा दरखास्त फाराम बुझाइ विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तिर्ण
2074-11-14 2017-06-30 10:49:42
२०७४।११।१४- नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७४।०४।१३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-11-09 2017-06-30 10:49:42
२०७४।११।०९- नेपाली सेनाको मिति २०७४।१०।२१ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका सहायक पण्डित हुद्दा, अमल्दार कर्मचारी, सैन्य, सैन्य ड्राइभर र सैन्य वाद्यवादन (ब्रास व्याण्ड) पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2074-11-07 2017-06-30 10:49:42
२०७४।११।०७- नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-11-07 2017-06-30 10:49:42
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2074-11-02 2017-06-30 10:49:42
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (NATHAM) को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
२०७४/११/०४ 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०७४/७५/०३, प्रहरी जवान (जनपद) पदमा मध्यक्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, दुधौली, सिन्धुलीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/११/०४ 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०७४/७५/०३, प्रहरी जवान (जनपद) पदमा महानगरीय प्रहरी शिक्षालय, महाराजगञ्ज, काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074/11/02 2017-06-30 10:49:42
प्रहरी तर्फको वि.नं. ३/०७४-७५ प्रहरी जवान(जनपथ) पदको जुनियर प्रहरी अधिकृत शिक्षाालय, भरतपुरवाट शारीरिक परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको हेटौडामा सञ्चालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/११/०१ 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. को वि.नं. १२/०७४/७५, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक पदमा काठमाडौं केन्द्रबाट दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/१०/२९ 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरी तर्फको वि.नं. ०७४/७५/०३ प्रहरी जवान (जनपद) पदको लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाबाट संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना !
2074/10/25 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. को वि.नं. १५/२०७४/७५, प्रशासन सेवा, सहायक स्तर चौथो तह, सहायक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-10-21 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१०।२१- काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (KUKL) को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2074/10/19 2017-06-30 10:49:42
नेपाल खानेपानी संस्थानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र./खुला विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074/10/19 2017-06-30 10:49:42
नेपाल पर्यटन वोर्डको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र./खुला विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074/10/19 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार खुला/समवेशी विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-10-10 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१०।१०- नेपाली सेना तर्फको अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2074-10-10 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१०।१०- नेपाल टेलिकम तर्फको विभिन्न पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-10-7 2017-06-30 10:49:42
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाद्वारा संचालन हुने प्रशासन, सहायक स्तर, द्वितीय श्रेणी ४, लेखापाल पदको कृषि विकास वैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, विराटनगरमा दरखास्त फाराम दर्ता गर्ने उम्मेद्वारहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन
२०७४/१०/०५ 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. १४/०७४/७५, प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक (कम्प्युटर अपरेटर) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/१०/०५ 2017-06-30 10:49:42
पोखरामा संचालन हुने, कृषि विकास वैंक लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय पोखराबाट दरखास्त फाराम दर्ता गराउने वि.नं. १०/०७४-७५, सहायकस्तर द्वितीय श्रेणी, तह - ४, लेखापाल पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2074-10-04 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१०।०३:- नेपाल धितोपत्र बोर्डको पूर्व प्रकशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-10-03 2017-06-30 10:49:42
२०७४।१०।०३:- कर्मचारी सञ्चय कोषको पूर्व प्रकशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/१०/०१ 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. १७/०७४/७५, प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि, तह ४, सहायक (कम्प्युटर) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/१०/०१ 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. १३/०७४/७५, प्रशासन सेवा, नगद, तह ५, वरिष्ठ सहायक (नगद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/०९/२१ 2017-06-30 10:49:42
कृषि विकास बैंक लि. को वि.नं. ८/२०७४/७५, प्रशासन सेवा, सहायक स्तर प्रथम श्रेणी (५ तह), व्यवसाय सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-09-20 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०९।२०- सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम
2074-09-20 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०९।२०- नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-09-20 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०९।२०- नेपाली सेनाको विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक/लेखा अधिकृत पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074/09/20 2017-06-30 10:49:42
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराले संचालन गर्ने अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-9-19 2017-06-30 10:49:42
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाले संचालन गर्ने अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/९/१६ 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सरह, अनुसन्धान सहायक पदमा नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडा केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/०९/१८ 2017-06-30 10:49:42
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७४-७५ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सरह, अनुसन्धान सहायक पदमा काठमाडौं केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-09-16 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०९।१६:- नेपाल प्रहरी तर्फको मिति २०७४।०४।३१ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2074-09-16 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०९।१६:- राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको मिति २०७४।०६।२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2074-09-14 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०९।१४- राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फको अनुसन्धान सहायक पदको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना
२०७४/९/२ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा अायोग (हेटौंडा), प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लागि श्री जुनियर प्रहरी अधिकृत शिक्षालय, भरतपुरबाट लिइएको शारीरिक (स्वास्थ्य) परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना (संशाेधित)
2074-09-04 2017-06-30 10:49:42
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद्को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम
२०७४।०९।०५ 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०७४/७५/०२, प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदमा मध्यक्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, दुधौली, सिन्धुलीबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४।०९।०५ 2017-06-30 10:49:42
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०७४/७५/०२, प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदमा महानगरीय प्रहरी शिक्षालय, महाराजगञ्जबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-09-04 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०९।०४: राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको २०७४।०६।०६ गते प्रकाशित सूचना अनुसारका विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम
2074-09-04 2017-06-30 10:49:42
२०७४।०९।०४: राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको २०७४।०६।०६ गते प्रकाशित सूचना अनुसारका विभिन्न पदहरुको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
2074-9-2 2017-06-30 10:49:42
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाले संचालन गर्ने प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र रानी, विराटनगरमा सम्मिलित उत्तिर्ण भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/८/२५ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङबाट स‌ंचालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदमा खड्गदल गण रोल्पाबाट शारीरिक परीक्षण परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लागि परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना
२०७४।०८।२७ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४-७५-१६, सैन्य पदमा रणभीम गण, चरिकोट ब्यारेक, दोलखाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४।०८।२७ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४-७५-१६, सैन्य पदमा नं ९ बाहिनी अड्डा, माझिटार ब्यारेक, सिन्धुलीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४।०८।२७ 2017-06-30 10:49:42
नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डा काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका स.प.हु., अ.क., सैन्य र सैन्य ड्राइभर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४।०८।२६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४-७५/१६ सैन्य पदको श्री रणसिंहदल गण¸ नाम्जालीडाँडा¸ब्यारेक¸गोरखाबाट संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएक
२०७४।०८।२६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४-७५/१६ सैन्य पदको श्री कृष्णदल गण¸चापाघाट बारेक¸ तनहुँमा संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७४।०८।२६ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि. पोखराले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४-७५/१६ सैन्य पदको श्री पश्‍चिम पृतना हेडक्वाटर, विजयपुर ब्यारेक, पोखराबाट संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र काय
२०७४/८/१८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवलबाट स‌ंचालन हुने वि.नं. ०७४/०७५/०२ प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको श्री पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र बुटवल वाट शारीरिक परीक्षण परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लागि परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना
२०७४/८/१८ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवलबाट स‌ंचालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदमा श्री नं.२२ बाहिनी अड्डा बुटवलबाट शारीरिक परीक्षण परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लागि परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना
२०७४/८/२५ 2017-06-30 10:49:42
लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय जलेश्वरबाट स‌ंचालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदमा गोरखनाथ गण, महेन्द्रनगर व्यारेक धनुषा र रणशेर गण, पाँचकुमारी व्यारेक सर्लाही केन्द्रबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लाग