प्रेस विज्ञप्ती


सुचनाहरु
सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष लोक सेवा आयाेगको आ.व. २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती
वार्षिक समिक्षाको प्रेस विज्ञप्ती
प्रेस विज्ञप्ती
प्रेस विज्ञप्तीः लोक सेवा आयोगको ७३औं वार्षिकोत्सव
प्रेस विज्ञप्तीः आयोगको अनलाइन प्रणाली सम्बन्धमा
प्रेस विज्ञप्ती (लोक सेवा आयोगको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन)
प्रेस विज्ञप्तीः आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको
प्रेस विज्ञप्ती
प्रेस विज्ञप्ती
प्रेस विज्ञप्तिः लोक सेवा आयोगको ७२औं वार्षिक उत्सव सम्पन्न
प्रेस विज्ञप्ती : लाेक सेवा आयाेगहरुकाे दाेस्राे राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८
प्रेस विज्ञप्ती ।
प्रेस विज्ञप्तीः १०० (एक सय) दिनको कार्य योजना अनुरूप आयोगवाट सम्पादित कार्य
प्रेस विज्ञप्तीः लोक सेवा आयोगको नव निर्मित भवनबाट २०७८ श्रावण १ गते देखी कार्य स‍ञ्चालन
प्रेस विज्ञप्तिः आयोगको नयाँ कार्यालय भवन उद्घाटन
प्रेस विज्ञप्तीः लोक सेवा आयोगको वार्षिक समीक्षा गोष्ठी
प्रेस विज्ञप्तीः लोक सेवा आयोगहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन
प्रेस विज्ञप्ती: एकसट्ठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७
प्रेस विज्ञप्तीः अन्तर्वार्ताको नयाँ कार्यतालिका
प्रेस विज्ञप्तीः स्थगित पदपूर्ति कार्यक्रम सम्बन्धमा
प्रेस विज्ञप्तीः अन्तर्वार्ता कार्यक्रमहरू स्थगन गरिएको
प्रेस विज्ञप्तीः लिखित परीक्षा कार्यक्रमहरू स्थगन गरिएको
लोकसेवा आयोगको साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिएको ।
प्रेस विज्ञप्ती
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको अ‍.हे.व. पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा जारी प्रेस विज्ञप्ती
५९अाैं वार्षिक प्रतिवेदन (२०७४ साउन - २०७५ असार) सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती
प्रेस विज्ञप्तीः लोक सेवा आयोगको रणनीतिक योजना तथा ६८अाैं वार्षिकोत्सव
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष लोक सेवा आयोगले पेश गरेको अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती
रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको अनलाइन फर्म बुझाउने म्याद थप गरिएको
प्रेस विज्ञप्ति (सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष लोक सेवा आयोगले पेश गरेको सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी)
प्रेस विज्ञप्ति
प्रेस विज्ञप्ती-नेपाल सरकारवाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने
प्रेस विज्ञप्ति (२०७२-२-३२)
प्रेस विज्ञप्ति

अपडेट


View more

सुचना

बुलेटिन