प्रेस विज्ञप्ती

मिति सुचनाहरु
2079/5/23 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्ती
2079/5/8 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्ती
2079/3/2 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्तिः लोक सेवा आयोगको ७२औं वार्षिक उत्सव सम्पन्न
2078/11/25 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्ती : लाेक सेवा आयाेगहरुकाे दाेस्राे राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८
2078/10/21 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्ती ।
2078/04/10 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्तीः १०० (एक सय) दिनको कार्य योजना अनुरूप आयोगवाट सम्पादित कार्य
2078-04-03 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्तीः लोक सेवा आयोगको नव निर्मित भवनबाट २०७८ श्रावण १ गते देखी कार्य स‍ञ्चालन
2077/11/27 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्तिः आयोगको नयाँ कार्यालय भवन उद्घाटन
२०७७।११।२६ 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्तीः लोक सेवा आयोगको वार्षिक समीक्षा गोष्ठी
२०७७।११।२६ 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्तीः लोक सेवा आयोगहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन
2077/09/16 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्ती: एकसट्ठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७
2077/02/19 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्तीः अन्तर्वार्ताको नयाँ कार्यतालिका
2077-02-05 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्तीः स्थगित पदपूर्ति कार्यक्रम सम्बन्धमा
2076-12-09 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्तीः अन्तर्वार्ता कार्यक्रमहरू स्थगन गरिएको
2076/12/06 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्तीः लिखित परीक्षा कार्यक्रमहरू स्थगन गरिएको
2076/07/19 2016-05-22 09:37:49
लोकसेवा आयोगको साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिएको ।
२०७५/१०/०३ 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्ती
२०७५/०८/२१ 2016-05-22 09:37:49
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको अ‍.हे.व. पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा जारी प्रेस विज्ञप्ती
2075/06/25 2016-05-22 09:37:49
५९अाैं वार्षिक प्रतिवेदन (२०७४ साउन - २०७५ असार) सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती
२०७५/०३/०१ 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्तीः लोक सेवा आयोगको रणनीतिक योजना तथा ६८अाैं वार्षिकोत्सव
२०७४/८/८ 2016-05-22 09:37:49
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष लोक सेवा आयोगले पेश गरेको अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती
2073/10/18 2016-05-22 09:37:49
रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको अनलाइन फर्म बुझाउने म्याद थप गरिएको
२०७३/०८/१७ 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्ति (सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष लोक सेवा आयोगले पेश गरेको सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी)
२०७३/०७/०९ 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्ति
2072/09/30 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्ती-नेपाल सरकारवाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने
2072/02/32 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्ति (२०७२-२-३२)
2068/09/28 2016-05-22 09:37:49
प्रेस विज्ञप्ति

अपडेट

सुचना

बुलेटिन