अपडेट

कार्यालय छनोट गर्नुहोस:
केन्द्रिय कार्यालयका विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू

लोक सेवा आयोगमा आज

आ.व. का:
कूल विज्ञापन:

1726

विज्ञापित कूल पदः

3878

२०७८ असार ०४
आज म्याद रहेका विज्ञापनः

0

आज दोब्बर दस्तुर म्याद रहेका विज्ञापनः

0

आजका लिखित परीक्षा कार्यक्रमः

0

आजका अन्तर्वार्ता कार्यक्रमः

0

आज अपलोड भएका लिखित नतिजाहरु

0

आज अपलोड भएका सिफारिसहरूः

0

लोक सेवा क्यालेन्डर
२०७८ असार ०४
No any events available!!!

महेन्द्र प्रसाद गुरागाई
सचिव

तोयनारायण सुवेदी
प्रवक्ता
०१-४७७१४२९
देवीप्रसाद सुवेदी
सूचना अधिकारी
०१-४७७१३५५

विज्ञापनसम्बन्धी सूचनाहरू