अपडेट

कार्यालय छनोट गर्नुहोस:
केन्द्रिय कार्यालयका विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू

लोक सेवा आयोगमा आज

आ.व. का:
कूल विज्ञापन:

1332

विज्ञापित कूल पदः

2843

२०७९ चैत्र १९
आज म्याद रहेका विज्ञापनः

63

आज दोब्बर दस्तुर म्याद रहेका विज्ञापनः

213

आजका लिखित परीक्षा कार्यक्रमः

11

आजका अन्तर्वार्ता कार्यक्रमः

0

आज अपलोड भएका लिखित नतिजाहरु

1

आज अपलोड भएका सिफारिसहरूः

0

लोक सेवा क्यालेन्डर
२०७९ चैत्र १९
No any events available!!!
माधव प्रसाद रेग्मी
अध्यक्ष
माधव बेल्बासे
सदस्य
वीर बहादुर राई
सदस्य
दिनेश सिलवाल
सदस्य
मन्जु कुमारी
सदस्य

राज कुमार श्रेष्ठ
सचिव

तोयनारायण सुवेदी
प्रवक्ता / ९८५१३४०८०२
देवीप्रसाद सुवेदी
सूचना अधिकारी
०१-४७७१३५५
आइ टी: ०१-४७७१५१७,९७४५६१८३५४, ९८१४८८५०१५, ९८४००२९५५६, ९७४५६१८३८३,९७४५६१८३८७

विज्ञापनसम्बन्धी सूचनाहरू