अपडेट


View more
कार्यालय छनोट गर्नुहोस:
केन्द्रिय कार्यालयका विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू

लोक सेवा आयोगमा आज

आ.व. का:
कूल विज्ञापन:

1062

विज्ञापित कूल पदः

2534

२०८० फाल्गुन १७
आज म्याद रहेका विज्ञापनः

113

आज दोब्बर दस्तुर म्याद रहेका विज्ञापनः

183

आजका लिखित परीक्षा कार्यक्रमः

3

आजका अन्तर्वार्ता कार्यक्रमः

0

आज अपलोड भएका लिखित नतिजाहरु

0

आज अपलोड भएका सिफारिसहरूः

1

लोक सेवा क्यालेन्डर
२०८० फाल्गुन १७
No any events available!!!
माधव प्रसाद रेग्मी
अध्यक्ष
माधव बेल्बासे
सदस्य
वीर बहादुर राई
सदस्य
दिनेश सिलवाल
सदस्य
मन्जु कुमारी
सदस्य

राज कुमार श्रेष्ठ
सचिव

गीताकुमारी होमेगाई प्रवक्ता
०१-४७७१४०२/ ९८५१३४०८०१
एकनारायण शर्मा
सूचना अधिकारी
०१-४७७१३५५/ ९८५१३४०८०२
दरखास्त सोधपुछ: 014770234, 9851108378
IT Support: 014771517
कम्प्युटर इञ्जिनियर:-9849354846,9868752363

विज्ञापनसम्बन्धी सूचनाहरू