Warning: session_start(): open(/opt/remi/php55/root/var/lib/php/session/sess_uvjl48vcjhiccr0hujsuq2kh70, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/html/index.php on line 2
Public Service Commission

अपडेट

कार्यालय छनोट गर्नुहोस:
केन्द्रिय कार्यालयका विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू

लोक सेवा आयोगमा आज

आ.व. का:
कूल विज्ञापन:

1050

विज्ञापित कूल पदः

2517

२०७७ फाल्गुन १६
आज म्याद रहेका विज्ञापनः

460

आज दोब्बर दस्तुर म्याद रहेका विज्ञापनः

0

आजका लिखित परीक्षा कार्यक्रमः

16

आजका अन्तर्वार्ता कार्यक्रमः

0

आज अपलोड भएका लिखित नतिजाहरु

0

आज अपलोड भएका सिफारिसहरूः

0

लोक सेवा क्यालेन्डर
२०७७ फाल्गुन १६
No any events available!!!
 

उमेश प्रसाद मैनाली
अध्यक्ष
 

विन्द्रा हाडा भट्टराई
सदस्य

अशोक कुमार झा
सदस्य
 

व्रह्म देव राय
सदस्य
 

कृष्ण चन्द्र झा
सदस्य
 


महेन्द्र प्रसाद गुरागाई

सचिव
 

तोयनारायण सुवेदी
प्रवक्ता
 

देवीप्रसाद सुवेदी
सूचना अधिकारी

(०१-४७७१३५५)

 

विज्ञापनसम्बन्धी सूचनाहरू