अपडेट

कार्यालय छनोट गर्नुहोस:
केन्द्रिय कार्यालयका विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू

लोक सेवा आयोगमा आज

आ.व. का:
कूल विज्ञापन:

1482

विज्ञापित कूल पदः

3064

२०७९ जेष्ठ १३
आज म्याद रहेका विज्ञापनः

0

आज दोब्बर दस्तुर म्याद रहेका विज्ञापनः

0

आजका लिखित परीक्षा कार्यक्रमः

0

आजका अन्तर्वार्ता कार्यक्रमः

0

आज अपलोड भएका लिखित नतिजाहरु

0

आज अपलोड भएका सिफारिसहरूः

0

लोक सेवा क्यालेन्डर
२०७९ जेष्ठ १३
No any events available!!!
माधव प्रसाद रेग्मी
अध्यक्ष
माधव बेल्बासे
सदस्य
वीर बहादुर राई
सदस्य
दिनेश सिलवाल
सदस्य
मन्जु कुमारी
सदस्य

महेन्द्र प्रसाद गुरागाई
सचिव

तोयनारायण सुवेदी
प्रवक्ता
देवीप्रसाद सुवेदी
सूचना अधिकारी
प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी
०१-४७७१५१७, आइ टी: ९८४९०१६७८१, ९८५१२०४४६५

विज्ञापनसम्बन्धी सूचनाहरू