सूचनाहरू - सूरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थासम्वन्धी

सुचनाहरु
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वि.नं. ६१/०७९-८० (मधेशी), अन्तर्गत विज्ञान तथा प्रविधि सेवा/ प्रविधि समूह, तृतीय श्रेणी, प्राविधिक अधिकृत (Mechanical Engineering) पदको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना
निजामती कर्मचारी अस्पतालको वि.नं. ६१-६२/२०७९-८० (खुला र महिला), अन्तर्गत प्राविधिक सेवा/सर्जरी समूह/जनरल सर्जरी उपसमूह, तह-८, रजिष्ट्रार पदको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना
निजामती कर्मचारी अस्पतालको वि.नं. ६०/२०७९-८० (खुला), अन्तर्गत प्राविधिक सेवा/प्याथोलोजी समूह/साइटोजेनेटिक्स उपसमूह, तह-८, रजिष्ट्रार पदको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७९-८० प्रा.४/१०९ (खुला तथा समावेशी)(विराटनगर), अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह-४, सहायक लेखापाल पदको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड)को वि.नं. ३१/२०७९-८० (आ.प्र.), प्रा. सेवा, टे. समूह, तह ८, वरिष्ट इन्जिनियर, टेलिकम पदको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड)को वि.नं. २७/२०७९-८० (आ.प्र.), प्रा. सेवा, टे. समूह, तह ९, उप-प्रबन्धक, टेलिकम पदको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ०१/०७९-८०, विशेष सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, अनुसन्धान अधिकृत पदको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना
निजामती कर्मचारी अस्पतालको वि.नं. १४/२०७९-८० (सिमित), प्राविधिक सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, आठौं तह, रजिष्ट्रार पदको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री उत्तर पश्‍चिम हे.क्वा. निमारे ब्यारेक सुर्खेत, भर्ना केन्द्रको लिखित परीक्षाको नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, तुलसीपुरबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री बटुक दल गण, रोल्पा र श्री नं. ४ बाहिनी अड्डा, नेपालगञ्ज भर्ना केन्द्रको लिखित परीक्षाको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, डोटीबाट संचालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/६९ (खुला/समावेशी), श्री रणबम गण, दह ब्यारेक, डडेल्धुराको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको पुनर्योग नतिजा सूचना
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्‍पनी लिमिटेडको वि.नं. ११/२०७९-८० (खुला) प्राविधिक सेवा, वोटनी समूह, ७ तह, उप प्रवन्धक पदको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको वि.नं. १-३/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी) प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायकस्तर प्रथम श्रेणी, बरिष्ठ सहायक पदको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७९/८०/०२ (खुला तथा समावेशी) सैनिक साधारण सेवा, अधिकृत क्याडेट पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाका विभिन्न सेवा समुहका प्राविधिक अधिकृततर्फका खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा गरिने पदपूर्ति सम्बन्धी विज्ञापन
नेपाल वायुसेवा निगम वि.नं. ०४/०७९-८० (खुला तथा समावेशी) प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, ६ तह , अधिकृत पदको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना
नेपाल वायुसेवा निगम वि.नं. २११/०७९-८० (आ.प्र) प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, ७ तह , वरिष्ठ अधिकृत पदको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, सेवा आयोगको कार्यालय, बेलझुण्डी, दाङको वि.नं. ०५/०७८/७९ देखि २०/०७८/७९ सम्मको लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, सेवा आयोगको कार्यालय, बेलझुण्डी, दाङ (वि.नं. ५/०७८/७९ देखि वि.नं. २०/०७८/७९ सम्म) को लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको सूचना
नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/०१ (खुला/समावेशी), सैन्य पदको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको विज्ञापन नम्वर ३/२०७९-८०(खुला तथा समावेशी), सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (साधारण) पदको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना
कर्मचारी सञ्चय कोषको विज्ञापन नम्वर २२/२०७८-७९(आ.प्र.) र ३२-३७/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी), विभिन्न तह, पदहरुको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना
आ.व. २०८०/८१ मा संगठित संस्थाहरुलाई पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री नयाँ श्रीनाथ गण, चारआली, ब्यारेक, झापाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. १२/२०७९ (खुला तथा समावेशी) प्रशासन सेवा, सहायक द्वितीय श्रेणी, सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंक विज्ञापन न. १०/२०७८-७९(आ.प्र.) , प्राविधिक सेवा, अधिकृत/८ स्तर/तह, शाखा प्रमुख पदको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना
कर्मचारी सञ्चय कोषको विज्ञापन नम्वर १७,१९् र २१/२०७८-७९(आ.प्र.) २४ र २५/२०७८-७९(खुला), विभिन्न तह, पदहरुको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना
नेपाल बीमा प्राधिकरण विज्ञापन न. १७/२०७९-८०, प्रशासन सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक (सूचना प्रविधि) पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको वि.नं. ६५-६६/२०७९-८० (खुला तथा आ.ज.) प्राविधिक सेवा ल्याव समूह, तह-६, सहायक प्रबन्धक(ल्याव) पद र वि.नं. ७६-७८/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी) प्राविधिक सेवा ल्याव समूह, तह-४, सहायक (ल्याव) पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
लाेक सेवा आयाेग, खाेटाङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/१ (खुला/समावेशी), सैन्य पदमा श्री अरिदमन गण, ओखलढुंगा व्यारेक, ओखलढुंगाबाट छनाैट भएका उम्मेदवारहरुकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/१ (खुला/समावेशी), सैन्य पदमा श्री नयाँ श्रीनाथ गण, चारआली ब्यारेक, झापाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/१ (खुला/समावेशी), सैन्य पदमा श्री भीमकाली गुल्म तोक्मेडाँडा ब्यारेक, ताप्लेजुङबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७९/८०/१ (खुला/समावेशी), सैन्य पदमा श्री श्रीमेहर गण, बागलुङबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको विज्ञापन नम्बर ६/२०७९-८० (महिला),अधिकृत द्वितीय श्रेणी, निर्देशक (सि.ए) पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को विज्ञापन नम्बर १४१/२०७६-७७ (आ.ज.), सहायक द्वितीय तह, सह-लेखापाल पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १००/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (लुम्बिनी प्रदेश), तह ४, सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को विज्ञापन नम्बर १५८-१५९/२०७६-७७ (खुला/महिला), सहायक द्वितीय तह, मेकानिकल प्रशिक्षण सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को विज्ञापन नम्बर १५७/२०७६-७७ (महिला), सहायक द्वितीय तह, होटेल मेनेजमेन्ट प्रशिक्षण सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम (नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड)को विज्ञापन नम्बर ८१/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, प्राविधिक सेवा/समूह, तह ४, टेक्निसियन पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैकको विज्ञापन नम्बर १२/२०७९ (खुला/समावेशी),प्रशासन सेवा, तहःसहायक द्वितीय, सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ९६/२०७८-७९ (खुला/समावेशी)(प्रदेश नं १),प्रशासन सेवा/समूह, तहः४, सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को विज्ञापन नम्बर ११५-११६/२०७६-७७ (खुला/समावेशी),प्रशासन/लेखा सेवा समूह, सहायक प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को विज्ञापन नम्बर ६३-६५/२०७८-७९ (खुला/समावेशी),प्रशासन/लेखा सेवा समूह, अधिकृत तृतीय श्रेणी, लेखा अधिकृत पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १३/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) र १४/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) तर्फको अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्रा.७/१३, प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, इलेक्ट्रिकल उपसमूह, तह ७, इन्जिनियर पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल वैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १७/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) , तह ६, सहायक प्रबन्धक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम (नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड)को विज्ञापन नम्बर ७१/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, टेलिकम सेवा/समूह, तह ७, टेलिकम इन्जिनियर (इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन) पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)को विज्ञापन नम्बर १०/२०७८-७९ (खुला) , प्रशासन सेवा/समूह, तह १०, प्रबन्धक(प्र.) पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास वैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर २५/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) , प्रशासन सेवा/समूह, तह सहायक ४, लेखपाल पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विज्ञापन नम्बर २१-२३/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) , प्राज्ञिक, रेडियोलोजी सेवा/समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास वैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर २२/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) , प्रशासन सेवा/समूह, तह सहायक ५, व्यवसाय सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
बीमा समितिको विज्ञापन नम्बर १४/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) , प्रशासन सेवा/समूह, तह सहायक प्रथम, सहायक प्रथम पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विज्ञापन नम्बर ५७/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) (वागतमी प्रदेश), प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समूह, तह ६, सहायक प्रबन्धक(सूचना प्रविधि) पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विज्ञापन नम्बर ५०, ५३/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ६, सहायक प्रबन्धक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९/४७ (खुला तथा समावेशी), नेपाली सेना सेवा, अधिकृत क्याडेट पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको विज्ञापन नम्बर ४२/२०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय बाणिज्य बैक लिमिटेडको वि.नं. ३३/२०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह, उपप्रबन्धक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम (नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड) को वि.नं. ४२, ४७, ५०/२०७८-७९ (आ.प्र.) प्राविधिक सेवा, विभिन्न समुह, तहः ७ र ८, विभिन्न पदहरुको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम (नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड) को वि.नं. ३९/२०७८-७९ (आ.प्र.) प्राविधिक सेवा, टेलिकम समुह, तहः ९, उपप्रबन्धक टेलिकम पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ४१/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) प्राविधिक सेवा, इन्जिनियरिङ्ग समुह, प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयबाट संचालन भएको नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७८।७९।७७ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदको लिखित परीक्षाको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना। ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वि.नं. ९०/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक सेवा, एभिएशन फायर सर्भिसेस समुह, तहः ७, वरिष्ठ अधिकृत पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वि.नं. १०९/२०७७-७८, प्राविधिक सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समुह, तहः ५, वरिष्ठ सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वि.नं. ५५/२०७७-७८(आ.प्र.), प्राविधिक सेवा, ई. एण्ड टे. कम. इन्जिनियरिङ्ग समुह, तहः ११, निर्देशक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय बाणिज्य बैक लिमिटेडको वि.नं. ९६/२०७८-७९ (प्रदेश नं.१), प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह, सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय बाणिज्य बैक लिमिटेडको वि.नं. १०४/२०७८-७९ (मधेश प्रदेश) प्रशासन सेवा, नगद समुह, सहायक नगद पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीको वि.नं. २४/२०७८-७९ (मधेसी) प्राविधिक सेवा, इन्जिनियरिङ्ग समुह, प्रा.प्र.ना.नि.(आर्किटेक्चर) पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय बाणिज्य बैक लिमिटेडको वि.नं. १०६/२०७८-७९ (गण्डकी प्रदेश) प्रशासन सेवा, नगद समुह, सहायक नगद पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीको वि.नं. २९/२०७८-७९ प्राविधिक, विधि विज्ञान सेवा/समुह, प्रा.प्र.नी (भौतिक) पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १७/२०७८ प्रशासन सेवा, सहायक द्वितीय श्रेणी, सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १३/२०७८ प्रशासन सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
आ.व. २०७९/८० मा संगठित संस्थाहरुलाई पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.७/१२(खुला तथा समावेशी) प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समूह, तहः ७, ईन्जिनियर पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. ३/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं चतुर्थ श्रेणी, सशस्त्र प्रहरी जवान पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह ५ को लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशोधनसम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिटर रिडिङ सुपरभाइजर (तह-५) र लेखापाल (तह-५) को खुला र समावेशी पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन भएको सूचना।
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिटर रिडिङ सुपरभाइजर (तह-५) र लेखापाल (तह-५) को खुला र समावेशी पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन भएको सूचना।
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको वि.नं. ३-४ र ९-११/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, जीव विज्ञान, तहः ६ र ५, सहायक बैज्ञानिक अधिकृत र बैज्ञानिक सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७७-७८/१२(खुला तथा समावेशी), अधिकृत क्याडेट पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/३१०(खुला तथा समावेशी)(हेटौडा) प्राविधिक,इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समूह, तहः ३, इलेक्ट्रिसियन पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) नेपाल विशेष सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, अनुसन्धान अधिकृत पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको वि.नं. ५/२०७७-७८(खुला) प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुह तहः ५ , प्रशासन सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ७/२०७७(आ.प्र.) प्रशासन सेवा, तहः अधिकृत द्वितीय , उपनिर्देशक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयबाट संचालन भएको नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७८।७९।०१ (खुला, समावेशी) सैन्य पदको लिखित परीक्षाको पुनर्योग सम्बन्धि सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री नं ६ बाहिनी अड्‌डा, बैरेनी व्यारेक, धादिङबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. ०१/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) रा.प.तृतीय श्रेणी, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि संक्षिप्त सूची (Short List) प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
दुग्ध विकास संस्थानको वि.नं. ३१/२०७६-७७ (आ.प्र.), प्रशासन, लेखा सेवा/समूह, तह ६, सहायक लेखा अधिकृत/ नायब खजान्ची पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिको दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.५/६०२ (खुला तथा समावेशी) प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः पाँच , लेखापाल पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलबाट सञ्‍चालन हुने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७७/७८/१२, अधिकृत क्याडेट (खुला तथा समावेशी) पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.७/१३(खुला तथा समावेशी) प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः सात , इन्जिनियर पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.७/१० (खुला तथा समावेशी) प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः सात , प्रशासकीय अधिकृत पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकाे वि.नं. ०३/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) विषेश सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी सरह, अनुसन्धान सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७७-७८/आ.प्र. लेखा जमदार पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स्‌ संस्थाको लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल धितोपत्र बोर्डको वि.नं. १०-११/२०७६-७७ (खुला र दलित), प्रशासन सेवा, सहायक द्वितीय श्रेणी, सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नेेपाल विशेष सेवाका विज्ञापन नं. ०३/०७७-७८(खुला तथा समावेशी) अनुसन्धान सहायक र ०४/७८-७८ (खुला तथा समावेशी )सहायक सूचक पदको लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयबाट संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाल प्रहरी, जनपद तर्फको वि.नं. १/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), प्रहरी जवान, जनपद पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरी, जनपद तर्फको वि.नं. ४/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको लिखित परीक्षा रद्ध गरिएको सम्बन्धी सूचना
आ.व. २०७८/७९ मा संगठित संस्थाहरुलाई पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. १/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), विशेष सेवा, रा.प.अनं. चतुर्थ श्रेणी, सहायक सूचक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १३/२०७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्वितीय) पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल प्रहरी, जनपद तर्फको वि.नं. ३/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रहरी निरीक्षक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७६-७७/५३ (खुला तथा समावेशी), अधिकृत क्याडेट पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ११/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, अधिकृत तृतीय, सहायक निर्देशक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. ९/२०७६-७७, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. २०७६-७७/१८ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, छैटौ तह, सहायक प्रवन्धक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.न.६/०७६-७७ को समावेशी समूह सच्चाइएको सम्बन्धी सूचना
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. ८/२०७६-७७, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. २०७६-७७/१८ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, छैटौ तह, सहायक प्रवन्धक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ६।०७६ (आ.प्र), प्रशासन, निर्देशक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीको वि.नं. १।०७६ प्रहरी जवान (जनपद) पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयवाट संचालन गरिने सुरक्षा निकायको लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयबाट संचालन हुने सैन्य पदको लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १३।०७६ प्रशासन, प्रशासन, सहायक द्वितीय पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ११।०७६ प्रशासन, अधिकृत तृतीय, सहायक निर्देशक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं. १३।०७६-७७ अधिकृत क्याडेट पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको वि.न. 01/76/77 ‌(खुला/समावेशी) नेपाल प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-४ र ५ का अप्राविधिक पदहरुमा संयुक्त परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूलाई विशेष सूचना
सामाजिक सुरक्षा कोषको वि.नं. १५।०७५-७६ (खुला/समावेशी), चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
लोकसेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/०१,सैन्यपदको पुनर्योगको नतिजा सम्बन्धी सूचना।
नेपाली सेनाको प्रा.अम. भेकल मेकानिक्स र मेडिकल पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. १५/२०७५-७६ सशस्त्र प्रहरी जवान पदको पूनर्योग सम्वन्धी सूचना ।
पोखरामा संचालित नेपाली सेनाको सैन्य पदको पूनर्योग सम्वन्धी सूचना
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको वि.नं. ३५-४०/२०७४-७५ वरिष्ठ सहायक (पाँचौं तह) पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. २१/२०७५ सहायक निर्देशक र वि.नं. २४/२०७५ प्रशासन सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
संगठित संस्थाहरुको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना तथा आयोगको पदपूर्ती सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका २०७६/७७ का लागि विवरण पठाउने फारामहरु
नेपाल प्रहरीको वि.नं. २/०७५-७६ प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.१४/०७५-७६, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को वि.नं. १-५/०७५-७६ Basic ARFF-010 (प्राविधिक) पदको पुनर्योग नतिजा सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरी (जनपद) को वि.नं. १/०७५-७६ प्रहरी निरीक्षक पदको पुनर्योग नतिजा सम्बन्धी सूचना
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. १३/२०७५-७६ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल राष्ट्र वैंकको वि.नं. २४/२०७५(खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्वितीय) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर कञ्चनपुर बाट संचालन हुने नेपाल राष्ट्र वैङ्कको वि.नं.२४/२०७५(खुला र समावेशी )प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्धितीय) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नम्बर ०३/०७५/७६ प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि ३ नं. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौली, सिन्धुलीवाट लिखित परीक्षाका लागी छनौट भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको केन्द्र कायम
नेपाल विद्धुत प्राधिकरणको वि.नं. ०७४/७५ प्रा.३/४११ प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, इलेक्ट्रिकल उपसमूह, इलेक्ट्रिसियन तह-३ पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७५-७६/११ नेपाली सेना, अधिकृत क्याडेट पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल आयल निगमको वि.नं. ७५-७६/०७४-७५ सहायक प्रबन्धक इञ्जिनियर (छैठौं तह) पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं६/०७५-७६ प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (चिकित्सक) पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना
गोरखापत्र संस्थानको वि.नं.२४/०७३-७४ को पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
स‌ंगठित संस्थाहरुको नियम/विनियम परिमार्जन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
नेपाल विद्यतु प्राधिकरणको अधिकृतस्तरका पदहरुको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वि.नं.५३ र ६९/०७४-७५ विभिन्‍न पदहरुको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वि.नं.३/०७४-७५ (आ.प्र.) मानव अधिकार अधिकृत पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल राष्ट्र बै‌ंकको वि.नं.२१/२०७४ सहायक निर्देशक पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना
दुग्ध विकास संस्थानको वि.नं.२२ र ४५/०७४-७५ शाखा अधिकृत र फोरम्यान पदहरुको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
वी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालकाे वि.नं.८६/०७४-७५ वरिष्ठ रेडियोलोजिकल टेक्नोलोजिष्ट पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल टेलिकमको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं.२२/२०७४, सहायक पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको वि.नं. ४५/०७४-७५ र ७८/०७४-७५ इञ्जिनियर र सूचना प्रविधि कम्प्यूटर अपरेटर पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना
संगठित संस्थाहरुले पदपूर्तिको लागि सहमति माग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु र विभिन्न ढाँचाहरु
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं.२१/०७४ सहायक निर्देशक पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीको वि.नं.२०७४-७५/२, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदकाे पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
सशस्त्र प्रहरी बलको वि.नं. २/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) सशस्त्र प्रहरी जवान पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना
नागरिक लगानी कोषको वि.नं.१५/०७३-७४, बरिष्ठ कम्प्युटर अपरेटर र वि.नं.१७/०७३-७४, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना
लाेकसेवा अायाेग, महाकाली अञ्चल कार्यालय ,महेन्द्रनगर काे सैन्य पदकाे लिखित परीक्षाकाे नतीजाकाे पुनर्याेग सम्वन्धी सूचना
रेडियाे प्रसार सेवा विकास समितिको वि.नं.११/०७३-७४, लेखापाल पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल टेलिकमको वि.नं.७/०७३-७४, इञ्‍जिनियर पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं.२०७४/७५/२६ अधिकृत क्याडेटको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरबाट संचालन हुने नेपाली सेना तर्फ सैन्य पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रही जवान पदको पूर्व क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय पकलीबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
नेपाल टेलिकमको वि.नं.९/०७३-७४(आ.प्र.) , सहायक प्राविधिक पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीको वि.नं.१ र २१/०७४-७५, प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक (संचार) पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
सा‌ंस्कृतिक संस्‍थानको वि.नं.१४ र २०/०७३-७४, सहायक नाट्‍य प्रबन्धक र सहायक प्रथम, हल सहायक पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
पूर्वाश्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाले स‌ंचालन गर्ने नेपाल प्रहरी, प्रहरी जवान पदको पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र रानीबाट लिखित परीक्षाामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
नेपाल बै‍क लि‍.को वि.नं.५०/०७३-७४, सहायक चौथाे पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
संगठित संस्थाहरुको दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावलीको ढाँचा
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्‍को वि.नं.१४२/०७३-७४, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत र १४३/०७३-७४ वरिष्ठ लेखा अधिकृत पदकाे पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं.२/०७४-७५, अनुसन्धान सहायक पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
कृषि विकास बै‍क लि‍.को वि.नं.२१/०७२-७३, व्यवसाय अधिकृत पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल वायु सेवा निगमको वि‍.नं. २०/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सहायक पदको लिखित परीक्षा नतिजाको पुनर्याेग सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाकाे वि.नं. १३/०७४-७५, अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा उपर पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि‍.नं. ४०७/०७२-७३ (खुला तथा समावेशी), सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षा नतिजाको पुनर्याेग सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. ४०७/०७२–७३, सिनियर मिटर रिडर पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको वि.नं. २/०७३–७४ (आ.प्र.) प्रबन्धक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल बै‍क लि‍.को वि.नं.११-१७/०७२-७३, सहायक पद, चौथों तहको पर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं. ३८/०७१–७२, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ३, कनिष्ठ सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं. ४१/०७१–७२, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ३, कनिष्ठ सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
द टिम्बर कर्पाेरेशन अफ नेपाल लि. काे वि.नं. ७/०७३-७४, प्राविधिक सेवा, वन समूह, तह-५, वरिष्ठ सहायक पदकाे पुनर्याेग सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककाे वि.नं. २९/०७१-७२, प्रशासन सेवा, सहायक प्रबन्धक (छैठाैं तह) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा उपर पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. १/०७३–७४, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा उपर पुनर्योग सम्बन्धी सूचना

अपडेट


View more

सुचना

view more

बुलेटिन