अपडेट

कार्यालय छनोट गर्नुहोस:
केन्द्रिय कार्यालयका विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू

लोक सेवा आयोगमा आज

आ.व. का:
कूल विज्ञापन:

14

विज्ञापित कूल पदः

14

२०७५ भाद्र ०२
आज म्याद रहेका विज्ञापनः

14

आज दोब्बर दस्तुर म्याद रहेका विज्ञापनः

0

आजका लिखित परीक्षा कार्यक्रमः

0

आजका अन्तर्वार्ता कार्यक्रमः

2

आज अपलोड भएका लिखित नतिजाहरु

0

आज अपलोड भएका सिफारिसहरूः

0

लोक सेवा क्यालेन्डर
२०७५ भाद्र ०२
 अन्तवार्ता र सिफारिस - रा.प. तृतीय श्रेणीका अप्राविधिक पदहरूको खुला र आ.प्र.
 लिखित परीक्षा नतिजा - रा.प. अनंकित प्रथम श्रेणीका अप्राविधिक पदहरूको खुला
 अन्तवार्ता र सिफारिस - रा.प. अनंकित प्रथम श्रेणीका प्राविधिक पदहरूको खुला
 अन्तवार्ता र सिफारिस - स्वास्थ्य सेवाका पाँचौं तहका पदहरूको खुल र आ.प्र.
 

उमेश प्रसाद मैनाली
माननीय अध्यक्ष
 

विन्द्रा हाडा भट्टराई
माननीय सदस्य
 

डा. गोविन्द प्रसाद कुसुम
माननीय सदस्य

श्रीपुरुष ढकाल
माननीय सदस्य
 

अशोक कुमार झा
माननीय सदस्य

व्रह्म देव राय
माननीय सदस्य
 

कृष्ण चन्द्र झा
माननीय सदस्य
 


(महेन्द्र प्रसाद गुरागार्इं)

सचिव
 

जानकीराम शर्मा बराल
प्रवक्ता (सह-सचिव)

(०१-४७७१४०२)

 

देवीप्रसाद सुवेदी
सूचना अधिकारी

(०१-४७७१३५५)

 

विज्ञापनसम्बन्धी सूचनाहरू

view more