लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५२१९/०७२-०७३ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, चौथो तह, डार्क रुम असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन