psc

नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पद (अप्राविधिक) को बढुवा सूचना तथा विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना।

Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन