मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्‍वर, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11478/73-74 (आ.ज.), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.सं. उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, सिनियर अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन