मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको कम्प्यूटर अपरेटर, स्टाफ नर्स र हेल्थ असिष्टेन्ट पदहरुमा जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी Online मार्फत दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना !! - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन