सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११०४०-११०४१/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरुको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षा र अन्तरवार्ताको मिति, समय र स्थान तोकिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन