श्री नेपाली सेना, भर्ना छनाेट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जङ्गीअड्डाको बिज्ञापन नं. 074/75/54,सैन्य पदको भैरवीदल गण अाेदिन ब्यारेक, पाँचथर भर्नाकेन्द्रमा शारीरिक परीक्षाामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरूको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन