लाेक सेवा आयाेग हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकाे विज्ञापन नं. २/०७५-७६(खुला र समावेशी), अनुसन्धान सहायक पदका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान ३ प्रदेश कार्यालय, हेटौंडाबाट दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुकाे प्रथम चरणकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षाकेन्द्र सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन