मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतकाे वि.नं. १४२१२-१४२१७/२०७३­-७४ (खुला तथा समावेशी), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदहरुको लागि हुम्ला केन्द्र राखी अनलाइन दरखास्त फाराम भरेका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन