लोक सेवा आयोग, अंचल कार्यालय, जुम्लाले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७४।७५।१६ सैन्य पदको नम्बर २४ बाहिनी अड्डा देवलडाडा व्यारेक, जुम्ला केन्द्रमा संचालित वियरिङ्ग तथा प्रि–मेडिकल र शारिरीक परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन काएम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन