लाेक सेवा अायाेग, महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरकाे वि.नं. ९५१-९५५/०७३-७४, वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, श्रेणी विहीन, वन रक्षक तथा वि.नं. ९५६-९६२/०७३-७४, वन सेवा, ने.पा.वा.ला. समूह, श्रेणीवहीन, गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको स्थान, मिति र समय तोकिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन