लोक सेवा आयोग सु.प.क्षे.नि. दिपायलबाट संचालन हुने नेपाल प्रहरी सेवा, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको ‍ सुदुर पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, दिपायलमा दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन