लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४२/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल एभिएशन अपरेशन एण्ड इञ्‍जिनियरिङ्ग समूह, सिभिल एभिएशन अपरेशन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), एयर ट्राफिक कन्ट्रोल अफिसर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन