पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखरा  को बिज्ञापन नं 13068-13069/073-74,(खुला तथा समावेशी) इञ्जि., मेकानिकल, निर्माण उपकरण संभार सिनियर अपरेटर पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम तथा सिफारिश कार्यालय सम्वन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन