कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लाको वि.नं १५२४१/०७३-७४(खुला, विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, स.म.वि.नि. पदको वैकल्पिक सिफारिश सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन