कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लाको बिज्ञापन नं 15229/073-74(खुला),नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणी, नायव प्राविधिक सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना ! - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन