केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०१७/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन