कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लाको बिज्ञापन नं 15217/073-74(महिला) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणी, गणक पदको सिफरिस - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन