मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्‍वर, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11306/73-74 (दलित), संयुक्त तथा एकिकृत सेवा, विभिन्‍न समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन