कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लाको बिज्ञापन नं 15219/073-74,(खुला) इञ्जि.सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उप-समूह, खा.पा.स.टे. पदको सिफारिस ! - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन