मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्‍वर, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11462/73-74 (आ.ज.), नेपाल इञ्‍जिनियर सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम, सब-इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन