लोक सेवा अायोग मेची अञ्चल कार्यालय इलामको वि.नं. १६६९३/०७२-७३( अादिवासी/जनजाति). नेपाल विविध सेवा,रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन