काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०४३।०७७-७८(खुला), महिला विकास निरीक्षक, १२०६८।०७७-७८(खुला), फिजियोथेरापी सहायक, १२०६९-१२०७१।०७७-७८(खुला, समावेशी), फार्मेसी सहायक पदको परीक्षा भवन कायम भएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन