नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तरका पदहरुको नेपालगञ्ज दरखास्त केन्द्रबाट दरखास्त फाराम स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरुको सुर्खेतमा संचालन हुने लिखित परीक्षा केन्द्रको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन