लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यलय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११०२१-११०२२/०७४-७५ (आ.प्र. र समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उमेद्वारहरुको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण तथा अन्तर्वार्ताको मिति, समय र स्थान तोकिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन