लाेक सेवा आयाेगकाे को बिज्ञापन नं .१६५३०-१६५३६/२०७४-७५ अनुसार शाखा अधिकृत वा साे सरह (अप्राविधिक) पदकाे लागि महाकालीअञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखि दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन