सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ महेश्वरी बाहिनी, सुर्खेत र तालीम केन्द्र नौबस्ता, बाँकेबाट स्वास्थ्य परीक्षणमा सफल भएका उम्मेदवारहरुको सुर्खेतमा हुने लिखित परीक्षाको भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन