पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको वि.नं. १३००१ देखि १३०६७/०७४-०७५, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी र स्वास्थ्य सेवा पाँचौ तहका विभिन्न पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन