लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेना श्री नं. २४ बाहिनी अड्डा देवलडाँडा ब्यारेक जुम्लावाट सैन्य पदमा लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरीएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन