सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलका प्राविधिक खरिदार वा सो सरह पद र स्वास्थ्य सेवा, चौथो तहका विभिन्न विज्ञापनहरुको लाहान परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त फारम स्वीकृत गराउने परीक्षार्थीहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन