लोक सेवा आयोग दिपायलकाे नेपाल स्वास्थ्य सेवाको पाँचौं तहको पब्लिक हेल्थ नर्स, स्वास्थ्य शिक्षा टेक्निसियन र हेल्थ असिष्टेण्ट पदहरुमा दिपायल केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन