लोक सेवा आयोग, सुर्खेतले संचालन गर्ने प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लागि क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, नेपालगञ्जबाट लिइएको शारीरिक (स्वास्थ्य) परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन