पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको बिज्ञापन नं १२९०८-१२९१०/०७४-७५(आ‍ंतरिक) र १२९०११-१२९१६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन