नेपाल प्रहरी, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षा सञ्चालनका लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन