लाेकसेवा अायाेग ,महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको बिज्ञापन नं. १६१०२-१६१०८/२०७४-७५ अा.प्र., स‌ंयुक्त र एकीकृत ( खुला तथा समावेशी) काे रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको द्वितीय चरणकाे लिखित परीक्षाकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन