लोक सेवा आयोग, मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको अा.व.२०७४-७५ काे विज्ञापन अनुसारका स्वास्थ्य सेवा चौथो तह र निजामती सेवा तर्फ राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी(प्राविधिक) खरिदार वा साे सरहका विभिन्न पदहरुमा परीक्षा केन्द्र इलाम राखी Online बाट दरखास्त स्वीकृत गराउने उम्मेदवारहरूको प्रतियाेगितात्मक लिखित परीक्षाका लागि परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन