शाखा अधिकृत र नायव सुब्बा पदको परीक्षा केन्द्र काठमाण्डौँ राखी दरखास्त स्वीकृत भइ कोभिड -19 संक्रमण पुष्टि भएर निको नभएका उम्मेद्वारहरुकोलागि मात्र विशेष परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन