मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको बिज्ञापन नं 14202-14208 /074-75 (खुला/समावेशी) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायव सुब्बा वा सोसरह पदको जुम्ला परीक्षा केन्द्रबाट प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा सफल उम्मेदवारको द्बितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना ! - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन