महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको बिज्ञापन नं. 16167-16172/074-75, नेपाल स्वास्थ्य सेवा , पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग समूह , अ.न.मी. पदको लिखित परीक्षाकाे परीक्षार्थी संख्या (राेल नं.) सच्याइएको सम्वन्धि सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन