लोक सेवा आयोग, म.प.क्षे.नि., सुर्खेतले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.न. ०७४।७५।१६ सैन्य पदको श्री नं. ज्वालादल गण, मालिका ब्यारेक, जाजरकोट केन्द्रमा संचालित बियरिङ तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन