लाेक सेवा आयाेग, हेटाै‌ंडा कार्यालयकाे वि न‌ं. 12503-12504/075-76(खुला र समावेसी), न्याय सेवा/ न्याय समूह(संयुक्त र एकीकृत), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा साे सरह पदकाे परीक्षाकेन्द्र कायम गरिएकाे सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन