लाेकसेवा अायाेग ,सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं. 15502-15506/074-75,(खुला तथा समावेशी)अनुसार रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, अप्राविधिक नायव सुब्बा वा सो सरह, पदको लागि महेन्द्रनगर परीक्षाकेन्द्र राखी प्रथम चरणकाे लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुकाे दाेश्राे चरणकाे लिखित परीक्षाका लागि परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन