लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि. नं. ०७५/०७६/१५ सैन्य पदको श्री नं. २४ बाहिनी अड्डा जुम्लावाट संचालित सम्पूर्ण शारिरीक परीक्षाहरुमा उर्तिण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन